Jan 23, 2020   9:17 p.m. Miloš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Identification number: 2300
University e-mail: pavol.sejc [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Institute of technologies and materials (FME)
 
External colleague - Institute of Production Technologies (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Technologies of connecting of different metal materials during production of automobile bodyworks
Written by (author): Ing. Szabolcs Katona
Department: Institute of technologies and materials (FME)
Thesis supervisor: prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Opponent:Ing. Judita Belanová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Technológie spájania rôznych kovových materiálov pri výrobe autokarosérie
Summary:Cieľom tejto bakalárskej práce je zhrnúť poznatky týkajúcich sa kovových materiálov a technologických metódov pri výrobe a spájaní časti karosérie auta. Prvá časť práce je venovaná zmapovaniu z akých základných kovových materiálov sa vyrábajú časti karosérie auta, ďalej podrobnejšie analyzujem a vysvetlujem jednotlivé druhy kovov, ich vlastnosti a uvediem príklad na ich použitie pri stavbe autokarosérie. Druhú časť tvoria technológie, ktoré umožňujú spájať hore uvedené kovové materiály. V tejto časti sa bližšie oboznámime s jednotlivými technológiami, ich vlastnosťou, podstatou a využitím. Spomeniem aj metódy, pomocou ktorých je možné vytvárať metalurgický spoj medzi dvoch rôznych kovov s rôznou tvrdosťou a vlastnosťou. Dosiahnuté výsledky a informácie budú použité v závere práce ako zhrnutie o celej téme.
Key words:autokaroséria, spájanie, technológia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited