Jan 21, 2020   0:05 a.m. Vincent
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Identification number: 2300
University e-mail: pavol.sejc [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Institute of technologies and materials (FME)
 
External colleague - Institute of Production Technologies (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Advanced technologies of thermal cutting of metallic materials
Written by (author): Ing. Michal Adamička
Department: Institute of technologies and materials (FME)
Thesis supervisor: prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Opponent:Ing. Judita Belanová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Progresívne technológie tepelného delenia kovových materiálov
Summary:Práca sa zameriava na progresívne tepelné delenie kovových materiálov. Skladá sa z troch hlavných kapitol. V prvej kapitole je popísaná metóda delenia materiálu kyslíkom - princíp delenia, podmienky pre delenie materiálu, špeciálne spôsoby delenia kyslíkom. V druhej kapitole som sa zameral na tepelné delenie plazmovým oblúkom. V tejto kapitole je popísaný princíp delenia, spôsoby zapojenia plazmového horáka, plazmové plyny a stabilizácia plazmového oblúka. V kapitole sú ďalej popísané spôsoby delenia plazmou, časté chyby, ktoré sa pri delení materiálov vo všeobecnosti vyskytujú a vývoj v technológii delenia plazmou. V tretej kapitole je popísaná metóda delenia materiálu laserovým lúčom. Popísaný je princíp delenia, vznik a vlastnosti laserového lúča, typy laserov, pomocné a asistenčné laserové plyny. V závere práce som sa zameral na vzájomné porovnanie uvedených metód delenia z pohľadu druhov a hrúbky delených materiálov, z pohľadu bezpečnosti pri práci a ochrany zdravia pri jednotlivých metódach delenia.
Key words:delenie materiálu, rezanie kyslíkom, plazmový oblúk

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited