Apr 6, 2020   3:36 a.m. Irena
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Identification number: 2300
University e-mail: pavol.sejc [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Institute of technologies and materials (FME)
 
External colleague - Institute of Production Technologies (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Technological and Metalurgical Aspects of Arc-Brazing of Austenitic Steel 304L
Written by (author): Ing. Rastislav Kubíček, PhD.
Department: Institute of technologies and materials (FME)
Thesis supervisor: prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Opponent 1:doc. Ing. Štefan Emmer, PhD.
Opponent 2:prof. Ing. Roman Koleňák, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Technologické a metalurgické aspekty oblúkového spájkovania austenitickej ocele 304L
Summary:V technickej praxi sú na spájanie tenkých plechov austenitických ocelí využívané prevažne konvenčné tavné oblúkové metódy zvárania. Tento prípad nastáva napr. v energetickom priemysle, kde sa na konštrukciu vzduchových výmenníkov tepla často volia tenké plechy z austenitickej ocele 304L do hrúbky 2 mm. Pri použití tavných metód zvárania austenitických ocelí čelia výrobcovia zvarkov, z hľadiska zvariteľnosti, rôznym technologickým a metalurgickým obmedzeniam, ktoré prevažne súvisia s tavením a následnou kryštalizáciou zvarového kovu (horúce praskanie), prípadne s nadmerným tepelným príkonom do zvaru (deformácie po zváraní). Nakoľko proces oblúkového spájkovania poskytuje spôsob vyhotovenia spoja bez tavenia základného materiálu, a tiež je charakteristický relatívne nízkym tepelným príkonom, uvedené výhody sú predmetom výskumu v rámci predloženej dizertačnej práce. Metodika výskumu reflektuje na kvalitatívne a aplikačné požiadavky, ktoré boli špecifikované ako podmienky aplikácie spájkovaných spojov pre ich umiestnenie na časti vzduchových výmenníkov tepla, prípadne iných tepelných zariadení. Cieľom praktickej časti dizertačnej práce bol návrh technológie a podmienok procesu oblúkového spájkovania umožňujúcich výrobu spojov spĺňajúcich uvedené požiadavky. V rámci experimentálneho výskumu boli analyzované technologické aj metalurgické aspekty procesu a následne boli definované technologické výstupy, ktoré umožňujú okamžitú aplikáciu technológie do výrobného procesu.
Key words:oceľ 304L, oblúkové spájkovanie, prenos kovu v oblúku

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited