25. 2. 2020  22:59 Frederik
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Identifikačné číslo: 2300
Univerzitný e-mail: pavol.sejc [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav technológií a materiálov (SjF)
 
Externý spolupracovník - Ústav výrobných technológií (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Technologické a metalurgické aspekty oblúkového spájkovania austenitickej ocele 304L
Autor: Ing. Rastislav Kubíček, PhD.
Pracovisko: Ústav technológií a materiálov (SjF)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Oponent 1:doc. Ing. Štefan Emmer, PhD.
Oponent 2:prof. Ing. Roman Koleňák, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Technologické a metalurgické aspekty oblúkového spájkovania austenitickej ocele 304L
Abstrakt:V technickej praxi sú na spájanie tenkých plechov austenitických ocelí využívané prevažne konvenčné tavné oblúkové metódy zvárania. Tento prípad nastáva napr. v energetickom priemysle, kde sa na konštrukciu vzduchových výmenníkov tepla často volia tenké plechy z austenitickej ocele 304L do hrúbky 2 mm. Pri použití tavných metód zvárania austenitických ocelí čelia výrobcovia zvarkov, z hľadiska zvariteľnosti, rôznym technologickým a metalurgickým obmedzeniam, ktoré prevažne súvisia s tavením a následnou kryštalizáciou zvarového kovu (horúce praskanie), prípadne s nadmerným tepelným príkonom do zvaru (deformácie po zváraní). Nakoľko proces oblúkového spájkovania poskytuje spôsob vyhotovenia spoja bez tavenia základného materiálu, a tiež je charakteristický relatívne nízkym tepelným príkonom, uvedené výhody sú predmetom výskumu v rámci predloženej dizertačnej práce. Metodika výskumu reflektuje na kvalitatívne a aplikačné požiadavky, ktoré boli špecifikované ako podmienky aplikácie spájkovaných spojov pre ich umiestnenie na časti vzduchových výmenníkov tepla, prípadne iných tepelných zariadení. Cieľom praktickej časti dizertačnej práce bol návrh technológie a podmienok procesu oblúkového spájkovania umožňujúcich výrobu spojov spĺňajúcich uvedené požiadavky. V rámci experimentálneho výskumu boli analyzované technologické aj metalurgické aspekty procesu a následne boli definované technologické výstupy, ktoré umožňujú okamžitú aplikáciu technológie do výrobného procesu.
Kľúčové slová:oceľ 304L, oblúkové spájkovanie, prenos kovu v oblúku

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene