25. 2. 2020  19:34 Frederik
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Identifikačné číslo: 2300
Univerzitný e-mail: pavol.sejc [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav technológií a materiálov (SjF)
 
Externý spolupracovník - Ústav výrobných technológií (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Simulácia teplotných cyklov laserového zvárania hliníka pomocou MKP
Autor: Ing. Michal Kováč
Pracovisko: Ústav technológií a materiálov (SjF)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Oponent:doc. Ing. Miloš Mičian, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Simulácia teplotných cyklov laserového zvárania hliníka pomocou MKP
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá simuláciou teplotných cyklov laserového zvárania hliníkových plechov pomocou metódy konečných prvkov (MKP). Po návrhu a vytvorení simulačného modelu boli výsledky simulácie verifikované teplotnými cyklami nameranými počas experimentu na reálnych vzorkách. Práca je rozdelená do dvoch celkov. Prvá časť je venovaná teoretickému prehľadu spomínanej problematike. Druhá, experimentálna časť sa venuje vytvoreniu simulačného modelu, určeniu jeho geometrických parametrov, zadefinovaniu termofyzikálnych vlastností korešpondujúcich s reálnymi vzorkami, a nakoniec určeniu začiatočných a okrajových podmienok. Meranie teplotných cyklov prebehlo na troch vzorkách pomocou termočlánkov, ktoré boli privarené v troch rôznych vzdialenostiach vzhľadom k osi zvaru. Namerané a simulované teplotné cykly boli následne porovnané. Aj napriek rozdielom, ktoré vznikli určitými zjednodušeniami, navrhnutý model zodpovedá skutočnému správaniu zváraného materiálu počas procesu zvárania.
Kľúčové slová:hliník, teplotné cykly, ANSYS, laserové zváranie, model, MKP, simulácia

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene