Jan 20, 2020   9:18 a.m. Dalibor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Identification number: 2300
University e-mail: pavol.sejc [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Institute of technologies and materials (FME)
 
External colleague - Institute of Production Technologies (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Electric arc welding with using active fluxes
Written by (author): Ing. Dominik Toman
Department: Institute of technologies and materials (FME)
Thesis supervisor: prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Opponent:Ing. Judita Belanová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Oblúkové zváranie s použitím aktívnych tavív
Summary:Novým spôsobom na zlepšenie kvality zváracej operácie metódou TIG a pri zváraní plazmou je využívanie aktívnych tavív. Skladajú sa z disperzných práškov, oxidových kovov a halových solí. V porovnaní s TIG zváraním sa pri zváraní oblúkom na povrchu zvýši hĺbka prievaru viac ako trikrát. Ich použitím možno dosiahnuť aj tieto výhody: 1., dajú sa zvárať spoje s väčšou hrúbkou na jeden prejazd a to vďaka zvýšeniu natavovacej schopnosti oblúka so zväčšením hĺbky natavenia a zmenšením šírky zvaru 2., použitie aktívnych tavív zvyšuje výkon procesu zvárania 2 až 7 krát v závislosti od hrúbok zváraných materiálov 3., je reálne možné 2 až 5 krát znížiť cenu zváračských prác vďaka zníženiu výrobných nákladov a skráteniu časov potrebných na prípravu zváracej operácie (ich použitím možno ušetriť čas potrebný na prípravu úkosov, taktiež energie a peniaze na pracovnú silu pri zachovaní vysokej kvality produktu) 4., obmedziť deformácie pri zváraní Cieľom tejto práce je poskytnúť teoretický náhľad na uvedenú problematiku. Verím, že mnou podané spracovanie tejto témy prispeje k jej väčšiemu spopularizovaniu a taktiež ako sumarizácia poznatkov v tejto oblasti.
Key words:zváranie, A-TIG, aktívne tavivo, TIG

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited