21. 2. 2020  17:09 Eleonóra
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Identifikačné číslo: 2300
Univerzitný e-mail: pavol.sejc [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav technológií a materiálov (SjF)
 
Externý spolupracovník - Ústav výrobných technológií (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Oblúkové zváranie s použitím aktívnych tavív
Autor: Ing. Dominik Toman
Pracovisko: Ústav technológií a materiálov (SjF)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Oponent:Ing. Judita Belanová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Oblúkové zváranie s použitím aktívnych tavív
Abstrakt:Novým spôsobom na zlepšenie kvality zváracej operácie metódou TIG a pri zváraní plazmou je využívanie aktívnych tavív. Skladajú sa z disperzných práškov, oxidových kovov a halových solí. V porovnaní s TIG zváraním sa pri zváraní oblúkom na povrchu zvýši hĺbka prievaru viac ako trikrát. Ich použitím možno dosiahnuť aj tieto výhody: 1., dajú sa zvárať spoje s väčšou hrúbkou na jeden prejazd a to vďaka zvýšeniu natavovacej schopnosti oblúka so zväčšením hĺbky natavenia a zmenšením šírky zvaru 2., použitie aktívnych tavív zvyšuje výkon procesu zvárania 2 až 7 krát v závislosti od hrúbok zváraných materiálov 3., je reálne možné 2 až 5 krát znížiť cenu zváračských prác vďaka zníženiu výrobných nákladov a skráteniu časov potrebných na prípravu zváracej operácie (ich použitím možno ušetriť čas potrebný na prípravu úkosov, taktiež energie a peniaze na pracovnú silu pri zachovaní vysokej kvality produktu) 4., obmedziť deformácie pri zváraní Cieľom tejto práce je poskytnúť teoretický náhľad na uvedenú problematiku. Verím, že mnou podané spracovanie tejto témy prispeje k jej väčšiemu spopularizovaniu a taktiež ako sumarizácia poznatkov v tejto oblasti.
Kľúčové slová:zváranie, A-TIG, aktívne tavivo, TIG

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene