Mar 28, 2020   7:04 p.m. Soňa
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Identification number: 2300
University e-mail: pavol.sejc [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Institute of technologies and materials (FME)
 
External colleague - Institute of Production Technologies (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title: Weldability of Polypropylene with a mixed proportion of recycled material
Written by (author): Ing. Eva Holičová
Department: Institute of technologies and materials (FME)
Thesis supervisor: prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Opponent:prof. Ing. Ernest Gondár, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Zvariteľnosť polypropylénu so zmesným podielom recyklátu
Summary:Bakalárska práca sa zaoberá vplyvom množstva recyklátu polypropylénu na zvariteľnosť a mechanické vlastnosti zvarov. V práci sú charakterizované termoplasty. Polypropylén je látka vznikajúca polymeráciou propylénu. Poznáme 3 základne typy PP, ktoré majú svoje výhody i nevýhody z hľadiska odolnosti voči teplotám, krehkosti, či ohybnosti a húževnatosti. Navyše sa dajú tepelne spracovávať. Dajú sa zvárať, na čo má vplyv index toku taveniny a to určuje ich široké konečné použitie v bežnom živote, napr. v stavebníctve, priemysle, v domácnostiach. Ďalej sú uvedené spôsoby recyklácie, zvariteľnosti a zvárania termoplastov. Vlastnosti polypropylénu so zmesným podielom recyklátu sú odlišné od základného PP. Východiskom pre moju prácu bol index toku taveniny, ktorý nadobúda pri 25% obsahu recyklátu výrazný pokles. Napriek tomu je zvariteľný, jeho mechanické vlastnosti zaznamenávajú len veľmi malé odchýlky od pôvodného materiálu. Zváracími technológiami nám vznikne zvar s dobrými mechanickými vlastnosťami. Môžu sa objaviť chyby zvarov, ktoré majú svoju príčinu - môže to byť aj nekvalitná separácia pred recykláciou. Chyby zvarov sú uvedené v norme STN EN 14 728:2005 Chyby zvarových spojov z termoplastov. Klasifikácia.
Key words:polypropylén, recyklácia, zváranie horúcim telesom, zváranie horúcim plynom, chyby zvarov a príčiny ich vzniku

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet after the lapse of 3 years from concluding this contract with no restrictions, incl. the right to provide sub-licence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesis

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited