3. 4. 2020  20:32 Richard
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Identifikačné číslo: 2300
Univerzitný e-mail: pavol.sejc [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav technológií a materiálov (SjF)
 
Externý spolupracovník - Ústav výrobných technológií (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Zvariteľnosť polypropylénu so zmesným podielom recyklátu
Autor: Ing. Eva Holičová
Pracovisko: Ústav technológií a materiálov (SjF)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Oponent:prof. Ing. Ernest Gondár, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Zvariteľnosť polypropylénu so zmesným podielom recyklátu
Abstrakt:Bakalárska práca sa zaoberá vplyvom množstva recyklátu polypropylénu na zvariteľnosť a mechanické vlastnosti zvarov. V práci sú charakterizované termoplasty. Polypropylén je látka vznikajúca polymeráciou propylénu. Poznáme 3 základne typy PP, ktoré majú svoje výhody i nevýhody z hľadiska odolnosti voči teplotám, krehkosti, či ohybnosti a húževnatosti. Navyše sa dajú tepelne spracovávať. Dajú sa zvárať, na čo má vplyv index toku taveniny a to určuje ich široké konečné použitie v bežnom živote, napr. v stavebníctve, priemysle, v domácnostiach. Ďalej sú uvedené spôsoby recyklácie, zvariteľnosti a zvárania termoplastov. Vlastnosti polypropylénu so zmesným podielom recyklátu sú odlišné od základného PP. Východiskom pre moju prácu bol index toku taveniny, ktorý nadobúda pri 25% obsahu recyklátu výrazný pokles. Napriek tomu je zvariteľný, jeho mechanické vlastnosti zaznamenávajú len veľmi malé odchýlky od pôvodného materiálu. Zváracími technológiami nám vznikne zvar s dobrými mechanickými vlastnosťami. Môžu sa objaviť chyby zvarov, ktoré majú svoju príčinu - môže to byť aj nekvalitná separácia pred recykláciou. Chyby zvarov sú uvedené v norme STN EN 14 728:2005 Chyby zvarových spojov z termoplastov. Klasifikácia.
Kľúčové slová:polypropylén, recyklácia, zváranie horúcim telesom, zváranie horúcim plynom, chyby zvarov a príčiny ich vzniku

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu po uplynutí 3 rokov po uzavretí tejto zmluvy bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanieZáverečná práca

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene