6. 4. 2020  13:32 Irena
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Identifikačné číslo: 2300
Univerzitný e-mail: pavol.sejc [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav technológií a materiálov (SjF)
 
Externý spolupracovník - Ústav výrobných technológií (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Výskum samotroskotvorného práškového materiálu na báze niklu s legúrou P a Mo
Autor: Ing. Branislav Tybitancl, PhD.
Pracovisko: Ústav technológií a materiálov (SjF)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Oponent 1:doc. Dr. Ing. Pavel Kovačócy
Oponent 2:Ing. Jaroslav Kováčik, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Výskum samotroskotvorného práškového materiálu na báze niklu s legúrou P a Mo
Abstrakt:Jednou zo skupín vytvárania povlakov sú spôsoby žiarového striekania. Najčastejší prídavný materiál je vo forme prášku. Vývoj kovového prídavného materiálu na báze NiCrSiB je ustálený a preto je vhodné inovovať tento prídavný materiál. Cieľom dizertačnej práce bol výskum kovového prídavného materiálu vo forme prášku na báze Ni s legúrou P a Mo a následne jeho porovnanie z referenčným kovovým prídavným materiálom. Skúmali sa fyzikálne, chemické a technologické vlastnosti prášku. Porovnávaný bol spôsob nanášania pomocou dvojfázovej technológie žiarového striekania pomocou pretavenia kyslíkovo acetylénovým horákom a pretavenie pomocou lasera. U nástrekov sa spravila metalografická analýza, kde sa skúmala pórovitosť a štruktúra nástrekov. Na záver bola urobená skúška odolnosti voči abrazívnemu opotrebeniu.
Kľúčové slová:Nástrek, Kovový prášok, Žiarové striekanie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene