6. 4. 2020  14:50 Irena
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Identifikační číslo: 2300
Univerzitní e-mail: pavol.sejc [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav technológií a materiálov (SjF)
 
Externí spolupracovník - Ústav výrobných technológií (MTF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Zvaritelnosť novej generácie žiarupevných austenitických ocelí určených na prácu pri superkritických podmienkach.
Autor: Ing. Miroslav Paľo, PhD.
Pracoviště: Ústav technológií a materiálov (SjF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Oponent 1:prof. Ing. Mária Dománková, PhD.
Oponent 2:Ing. Ladislav Falat, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Zvaritelnosť novej generácie žiarupevných austenitických ocelí určených na prácu pri superkritických podmienkach.
Abstrakt:Dizertačná práca sa venuje štúdiu zvariteľnosti austenitickej ocele BGA4 určenej pre prácu pri superkritických podmienkach. Mikroštruktúra základného materiálu ocele BGA4 po tepelnom spracovaní je austenitická s polyedrickým zrnom s prítomnosťou charakteristických žíhacích dvojčiat a heterogénnym rozložením primárnych NbX karbidov, bez výskytu delta - feritu. Creepové skúšky boli uskutočnené na základnom materiály ocele BGA4 a zvarových spojoch s prídavnými materiálmi Ultramet BGA4 a Inconel 625, pri teplotách 625°C až 725°C, a pri zaťaženiach 100 MPa až 315 MPa. V závislosti na meniacej sa teplote, zaťažujúcom sa napätí a čase do lomu sa menil rozsah a charakter precipitácie častíc. Zvarové spoje boli vyhotové ručným oblúkových zváraním, v polohe PA obalenými elektródami.
Klíčová slova:austenit, zvariteľnosť, prídavný materiál, zvarový spoj, precipitácia, kavita, creep, karbidy

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně