6. 4. 2020  14:18 Irena
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Identifikačné číslo: 2300
Univerzitný e-mail: pavol.sejc [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav technológií a materiálov (SjF)
 
Externý spolupracovník - Ústav výrobných technológií (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Štruktúra bodových odporových zvarov kombinovaných spojov oceľ/hliník.
Autor: Ing. Martin Svitek
Pracovisko: Ústav technológií a materiálov (SjF)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Oponent:Ing. Judita Belanová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Štruktúra bodových odporových zvarov kombinovaných spojov oceľ/hliník.
Abstrakt:Táto diplomová práca je zameraná na bodové odporové zváranie kombinovaných spojov oceľ/hliník. Práca sa skladá z teoretickej a experimentálnej časti. Teoretická časť je rozdelená do piatich kapitol. Postupne je uvedená problematika zvárania pozinkovaných a hliníkových plechov, problematika zvárania kombinácie uvedených materiálov a prehľad skúšok bodových zvarov. V práci sú popísané optimálne parametre zvárania a aplikácia tejto technológie v praxi. Experimentálna časť diplomovej práce sa zaoberá optimalizáciou parametrov zvárania hliníkových plechov o hrúbke 1 mm a oceľových plechov o hrúbke 0,8 mm. Na vybraných vzorkách je popísaný vplyv zváracích parametrov na štruktúru zvarov.
Kľúčové slová:zvariteľnosť pozinkovaných plechov, zvariteľnosť pozinkovaných plechov s hliníkom, Bodové odporové zváranie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene