Jan 20, 2020   9:58 a.m. Dalibor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Identification number: 2300
University e-mail: pavol.sejc [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Institute of technologies and materials (FME)
 
External colleague - Institute of Production Technologies (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Ultrasonic Welding of Plastics
Written by (author): Bc. Yousef O.A.A.A. Alazmi
Department: Institute of technologies and materials (FME)
Thesis supervisor: prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Opponent:prof. Ing. Pavol Švec, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Ultrazvukové zváranie plastov
Summary:Cieľom tejto bakalárskej práce je ozrejmiť problematiku ultrazvukového zvárania plastov. Práca je rozdelená do šiestich kapitol, kde v prvej je popísaný základný princíp ultrazvukového zvárania plastov. V druhej kapitole sú popísané procesné parametre, fázy ultrazvukového zvárania plastov near-field a far-field zváranie. Tretia kapitola sa venuje zvariteľnosti semikryštalických polymérov, náplní a zvariteľnosti rozdielnych materiálov. Štvrtá poukazuje na základné typy spojov pri ultrazvukovom zváraní plastov. Zloženie ultrazvukových strojov a nové technológie v tejto oblasti sú súčasťou piatej kapitoly. Posledná kapitola vyzdvihuje benefity a aplikácie, ale aj limity ultrazvukového zvárania plastov.
Key words:ultrazvukové zváranie, plasty, dizajn spoja

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited