Jan 29, 2020   0:11 a.m. Gašpar
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Identification number: 2300
University e-mail: pavol.sejc [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Institute of technologies and materials (FME)
 
External colleague - Institute of Production Technologies (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Machines and equipment for thermal dividing of metal materials by oxygen
Written by (author): Ing. Michal Jamrich
Department: Institute of technologies and materials (FME)
Thesis supervisor: prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Opponent:Ing. Peter Jaško, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Stroje a zariadenia pre tepelné delenie kovových materiálov kyslíkom
Summary:Cieľom bakalárskej práce bolo vytvoriť prehľad o typoch zariadení a možnostiach tepelného delenia kovových materiálov kyslíkom. V prvej časti uvádzam základne princípy tepelného delenia kyslíkom s predohrevom kyslíkovo-acetylénovým plameňom a plazmou. Druhá časť obsahuje rozdelenie technológií tepelného delenia podľa druhu automatizácie( ručné, mechanizované a automatizované). Tretia časť zahŕňa prehlaď páliacich strojov pre sériovú a hromadnú výrobu. V závere je zhodnotenie súčasného stavu v konštrukcií strojov a zariadení na rezanie kyslíkom.
Key words:tepelné delenie, kyslík, acetylén

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited