Jan 21, 2020   0:18 a.m. Vincent
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Identification number: 2300
University e-mail: pavol.sejc [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Institute of technologies and materials (FME)
 
External colleague - Institute of Production Technologies (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The proposal for laboratory equipment for thermal bonding plastics with metals
Written by (author): Ing. Branislav Trojan
Department: Institute of technologies and materials (FME)
Thesis supervisor: prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Opponent:Ing. Judita Belanová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh laboratórneho zariadenia na termické spájanie plastov s kovmi
Summary:Diplomová práca opisuje mechanizmy, ktoré umožňujú vznik spojenia dvoch príbuzných materiálov, alebo materiálov s úplne odlišnými vlastnosťami ako sú kov a plast. V teoretickej časti sú zhrnuté poznatky o teóriách adhézie , ktoré zabezpečujú spojenie materiálov , o podmienkach nevyhnutných pre vznik spoja a tiež technológie spájania kovov s plastmi . V druhej , praktickej časti práce je popísaná konštrukcia jednotlivých funkčných častí laboratórneho zariadenia pre termické spájanie plochých vzoriek kovu a plastu. Zariadenie bude slúžiť na experimentálne zisťovanie pevnosti spojenia v závislosti od teploty spájania , prítlačnej sily, rýchlosti ochladzovania, povrchovej úpravy vzoriek a ďalších podmienok spájania. Záverečná časť je venovaná overovaniu funkčnosti zariadenia a zisťovaniu vplyvu rôznych metód úpravy povrchu na kvalitu a pevnosť spoja vzorky austenitickej anti-koróznej ocele a plastu PMMA .
Key words:spájanie, kov-plast, ohrev, adhézia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited