3. 4. 2020  20:31 Richard
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Identifikačné číslo: 2300
Univerzitný e-mail: pavol.sejc [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav technológií a materiálov (SjF)
 
Externý spolupracovník - Ústav výrobných technológií (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh laboratórneho zariadenia na termické spájanie plastov s kovmi
Autor: Ing. Branislav Trojan
Pracovisko: Ústav technológií a materiálov (SjF)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Oponent:Ing. Judita Belanová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh laboratórneho zariadenia na termické spájanie plastov s kovmi
Abstrakt:Diplomová práca opisuje mechanizmy, ktoré umožňujú vznik spojenia dvoch príbuzných materiálov, alebo materiálov s úplne odlišnými vlastnosťami ako sú kov a plast. V teoretickej časti sú zhrnuté poznatky o teóriách adhézie , ktoré zabezpečujú spojenie materiálov , o podmienkach nevyhnutných pre vznik spoja a tiež technológie spájania kovov s plastmi . V druhej , praktickej časti práce je popísaná konštrukcia jednotlivých funkčných častí laboratórneho zariadenia pre termické spájanie plochých vzoriek kovu a plastu. Zariadenie bude slúžiť na experimentálne zisťovanie pevnosti spojenia v závislosti od teploty spájania , prítlačnej sily, rýchlosti ochladzovania, povrchovej úpravy vzoriek a ďalších podmienok spájania. Záverečná časť je venovaná overovaniu funkčnosti zariadenia a zisťovaniu vplyvu rôznych metód úpravy povrchu na kvalitu a pevnosť spoja vzorky austenitickej anti-koróznej ocele a plastu PMMA .
Kľúčové slová:spájanie, kov-plast, ohrev, adhézia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene