Jan 20, 2020   9:18 a.m. Dalibor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Identification number: 2300
University e-mail: pavol.sejc [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Institute of technologies and materials (FME)
 
External colleague - Institute of Production Technologies (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Evaluation and analyze of metal transfer during MIG brazing by high speed camera.
Written by (author): Ing. Martin Válek
Department: Institute of technologies and materials (FME)
Thesis supervisor: prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Opponent:prof. Ing. Pavol Švec, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Hodnotenie charakteru prenosu kovu pri MIG spájkovaní použitím vysokorýchlostnej kamery.
Summary:Cieľom tejto práce bolo oboznámiť sa s technológiou spájkovania v ochrannej atmosfére inertného plynu. V prvej časti som sa venoval základným charakteristikám prenosu kovu, technologickým zariadeniam. V druhej časti som popísal snímanie zvárania kamerou. Pričom zlepšenie výsledkov snímania počas skratu je možné dosiahnuť vhodnou voľbou filtra a svetelného zdroja. Z poznatkov získaných touto štúdiou som navrhol svetelný zdroj s vlnovou dĺžkou 640nm. V poslednej časti práce popisujem zistené výsledky pri použití spájku CuSi3 a rúrkového drôtu MECUFIL. Porovnanie nameraných a zosnímaných procesov objasňuje dôvod natavovania základného materiálu.
Key words:MIG, CuSi3, spájkovanie vysoko legovaných ocelí, MECUFIL 903AL, spájkovanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited