Jan 21, 2020   0:48 a.m. Vincent
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Identification number: 2300
University e-mail: pavol.sejc [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Institute of technologies and materials (FME)
 
External colleague - Institute of Production Technologies (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Modern trends in the design of arc welding power sources
Written by (author): Ing. Tomáš Zámečník
Department: Institute of technologies and materials (FME)
Thesis supervisor: prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Opponent:Ing. Peter Jaško, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Súčasné trendy v konštrukcii oblúkových zváracích zdrojov
Summary:Oblúkové zváracie zdroje prešli dlhým vývojom až nadobudli podobu moderných zváracích invertorov. Na zvýšenie elektrickej účinnosti využívajú transformáciu napätia a prúdu pri vysokej frekvencií, tá má výrazný vplyv aj na rozmery a hmotnosť zdroja. Zavedením synergetického režimu sa už nenastavujú parametre zvárania, ale len zadávajú potrebné informácie o vykonávanej operácii a druhu zváraného a prídavného materiálu. Moderné zváracie zdroje obsahujú spätnú väzbu, vďaka ktorej sú schopné upravovať parametre zvárania v reálnom čase. Dokážu detekovať skratový oblúk a úpravou okamžitej hodnoty zváracieho prúdu eliminovať rozstrek. Presným riadením priebehu napätia a prúdu je formovaný tvar koreňa zvaru a minimalizované množstvo vneseného tepla. Variabilné nastavenie frekvencie umožňuje dosiahnuť požadovaný tvar zvarovej húsenic
Key words:zvárací inventor, synergetický režim,, koreň zvaru, zvarová húsenica, rozstrek

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited