Jan 20, 2020   11:51 p.m. Dalibor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Identification number: 2300
University e-mail: pavol.sejc [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Institute of technologies and materials (FME)
 
External colleague - Institute of Production Technologies (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Solid-state Laser Welding of Aluminium and its Alloys
Written by (author): Ing. Ján Jaroš
Department: Institute of technologies and materials (FME)
Thesis supervisor: prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Opponent:Ing. Judita Belanová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Zváranie hliníka a jeho zliatin pevnolátkovým laserom
Summary:Cieľom bakalárskej práce je analýza procesu metalurgického spájania hliníkových zliatin pevnolátkovým laserom. Sústreďuje pozornosť na modernú technológiu laserového zvárania uplatniteľnú najmä v automobilovom priemysle na zváranie celohliníkových karosérií. Začiatok práce sa venuje základným informáciám ohľadom technických vlastností hliníka a hliníkových zliatin. Ďalšia kapitola objasňuje zvariteľnosť hliníkových zliatin a potrebné opatrenia na odstránenie povrchovej oxidickej vrstvy Al2O3, ktorá síce chráni hliníkovú zliatinu pred ďalšou oxidáciou, ale pri zváraní má veľmi škodlivé účinky. Po materiálových informáciách práca pojednáva o laserových technológiách, rôznych typoch pevnolátkových laserov a laserovom zváraní hliníkových zliatin. Záver je zameraný na zhodnotenie výhod a nevýhod laserového zvárania spolu so súčasnou aplikáciou laserového zvárania časti celohliníkovej karosérie Audi Q7.
Key words:pevnolátkový laser, zváranie laserom, hliníkové zliatiny, zvariteľnosť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited