Jan 20, 2020   10:05 a.m. Dalibor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Identification number: 2300
University e-mail: pavol.sejc [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Institute of technologies and materials (FME)
 
External colleague - Institute of Production Technologies (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Current state and possibilities of high velocity oxygen fuel (HVOF) coatings
Written by (author): Ing. Boris Kebis
Department: Institute of technologies and materials (FME)
Thesis supervisor: prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Opponent:Ing. Alena Brusilová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Súčasný stav a možnosti vysokorýchlostného žiarového striekania (HVOF) práškov
Summary:Žiarovými nástrekmi HVOF technológiou sa nanášajú povlaky horákmi, ktoré urýchľujú prídavný materiál vo forme prášku alebo drôtu na vysoké rýchlosti, čím sa dosahujú lepšie vlastnosti funkčných plôch, ako napríklad žiarupevnosť, odolnosť voči korózií a opotrebeniu, vysoká tvrdosť. Ako prídavný materiál môžu byť použité prášky z kovov a nekovov, karbidov na báze WC a Cr3C2, cermetov alebo keramiky. Pri procese nedochádza k úplnému pretaveniu prídavného materiálu, čo nám zabezpečí stálosť štruktúry aj po dopade na substrát. Možnosti použitých práškov sú limitované v závislosti od geometrie horákov a použitých horľavých či sprievodných plynov. Horáky môžu byť na plynné alebo tekuté palivo, chladené vodou alebo vzduchom. Nástupcom HVOF je technológia AC-HVAF, ktorá namiesto kyslíka používa ako oxidačné činidlo stlačený vzduch. Proces tak prebieha pri nižších teplotách a preto sa nedajú použiť niektoré keramické a oxidické prášky, avšak oxidácia povlaku je nižšia a dosahuje sa tak lepšia korózna odolnosť.
Key words:technológia HVOF, technológia AC-HVAF, prášok, systém, povlak

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited