Aug 11, 2020   6:19 p.m. Zuzana
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Pavol Švec, PhD.
Identification number: 2305
University e-mail: pavol.svec [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Institute of technologies and materials (FME)
 
External colleague - Institute of Materials (MTF)
External colleague - Institute of Production Technologies (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences
     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
Type
Final thesis
Details
1.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Faisal M.Sh.F. Alazemi
Aplikácia neoxidickej keramiky v tribologických systémoch
May 2009
Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Mohammed Jaffer A. Alowa
Difúzne spájanie keramiky
December 2009
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Hasan S.M.H. Alsobaie
Spájanie konštrukčnej keramiky s kovmi pomocou spájkovania
November 2008
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Vladislav Anguš
Problematika korózneho poškodenia potrubí technickej vody dôležitej v primárnom okruhu jadrovej elektrárne Mochovce
June 2014Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Bednárová
Laserové zváranie plechov z hliníkových zliatin pre komponenty karosérie Audi Q7
June 2016
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Emil Belan
Vplyv nánosov z cirkulačnej chladiacej vody na poškodenie vnútorného povrchu teplovýmenných rúrok hlavného kondenzátora v jadrovej elektrárni Mochovce
June 2014
Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jana Bohunická
Vplyv kyseliny boritej na ocele primárneho okruhu v atómovej elektrárni Mochovce
June 2014
Displaying the final thesis
8.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Tomáš Csicsó
Vplyv parametrov zvárania laserom na vlastnosti spojov z vybraných vysokopevných oceľových plechov
June 2017Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Pavol Drgoňa
Použitie moderných žiarupevných materiálov pri konštrukcii nadkritických kotlov
June 2011
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Pavol Drgoňa
Zváranie žiarupevných ocelí pre kotly s nadkritickými parametrami v podmienkach SES a.s.
June 2013
Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Matej Federič
Vplyv parametrov zvárania laserom na vlastnosti spojov plechov z dvojfázových ocelí HCT600X
June 2015
Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ervín Filípek
Elektroiskrové opracovanie keramiky na báze karbidu bóru
June 2012
Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marek Filo
Príprava kompozitu C-SiC reakčnou infiltráciou grafitu kremíkom
June 2007
Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Stanislav Horňák
Monitorovanie koróznych procesov v podmienkach primárneho okruhu jadrových elektrární
June 2013Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Eliška Hyžová
Kontrola cementovaných súčiastok z ocele 16Mn5Cr
June 2010
Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eliška Hyžová
Porovnanie ultrazvukových vlastností vybraných ocelí na cementovanie a kalenie
October 2012
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Slavomír Ivan
Analýza poškodeného vlnovcového kompenzátora zo sekundárneho okruhu JE
June 2013
Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Kristian Jezsó
Utilizing of Microhardness at Microstructure Identification of Laser Welds of High Strength Steels
May 2018
Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Michal Knap, PhD.
Využitie modelovania pri eliminácii chýb výstrekov z termoplastov
September 2015
Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martina Kovaľová
Fibre Laser Welding of Dual Phase Steel HC660XD with Complex Phase Steel HCT780C with a Thickness of 1.5 mm
May 2018
Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Vladimír Kršiak
Odolnosť mosadzných teplovýmenných rúrok hlavného kondenzátora voči pôsobeniu korózneho vplyvu cirkulačnej chladiacej vody v Atómových elektrárňach Mochovce
June 2014
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jozef Krutý
Vplyv parametrov popúšťania na vlastnosti ložiskových krúžkov z ocele 100Cr6
June 2012
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ivan Kupča
Konštrukčno-materiálové úpravy na potrubnom rozvode napájacej vody v parogenerátoroch PGV - 213
June 2013Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Kupča
Diagnostika motorom ovládaných armatúr v jadrových elektrárňach
June 2013
Displaying the final thesis
25.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Miroslav Liedl
Analýza vplyvu starnutia materiálu na vlastnosti výliskov tvárnených zo zložených polotovarov
May 2019Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Richard Markovič
Porovnanie vlastností vybraných nástrojových ocelí na výrobu ultrazvukových nástrojov
June 2012
Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Vojtech Mikóczi
: Laserové zváranie pozinkovaných plechov HCT980XZ100MBO s HX220BDZ100MBO
June 2016
Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michal Miške
Aplikácia kompozitov v automobiloch
June 2009
Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Milan Ondruš
Analýza havárie turbogenerátora na Vodnom diele Žilina
June 2015Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Milan Ondruš
Oprava poškodeného regulačného kruhu Kaplanovej vodnej turbíny na Vodnom diele Žilina
May 2017
Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Pavlovič
Porovnanie nástrojov s polykryštalickým diamantom a tvrdokovom pri obrábaní hliníka
June 2009
Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dušan Podmajerský
Zváranie plechov z vysokopevných ocelí HCT980X s pevnolátkovým laserom
June 2015
Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ondrej Smyk
Vplyv parametrov žiarového lisovania na zhutňovanie keramického systému B4C + 40 hm.% TiO2
June 2008Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Marek Sopko
Vplyv erózie na potrubné trasy JE Mochovce
June 2011
Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Radovan Škrabala
Vplyv koncentrácie TiO2 na vlastnosti keramického systému B4C + TiO2
June 2011
Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Radovan Škrabala
Vysokoteplotné aplikácie keramických materiálov v automobiloch
June 2009
Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Rastislav Šuránsky
Návrh kotlových potrubných systémov a ich komponentov v seizmicky aktívnych oblastiach
June 2014
Displaying the final thesis
38.Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Andrej Vándor
Vplyv parametrov tepelných rázov na napätia generované v konštrukčnej keramike
June 2012
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress