29. 5. 2020  19:29 Vilma
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Pavol Švec, PhD.
Identifikačné číslo: 2305
Univerzitný e-mail: pavol.svec [at] stuba.sk
 
 
Externý spolupracovník - Ústav materiálov (MTF)
Externý spolupracovník - Ústav výrobných technológií (MTF)

Kontakty                    
     Vedené práce     
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
StavTyp
Záverečná práca
DokedyPodrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Faisal M.Sh.F. Alazemi
Aplikácia neoxidickej keramiky v tribologických systémoch
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Mohammed Jaffer A. Alowa
Difúzne spájanie keramiky
december 2009Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Hasan S.M.H. Alsobaie
Spájanie konštrukčnej keramiky s kovmi pomocou spájkovania
november 2008
Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Vladislav Anguš
Problematika korózneho poškodenia potrubí technickej vody dôležitej v primárnom okruhu jadrovej elektrárne Mochovce
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Veronika Bednárová
Laserové zváranie plechov z hliníkových zliatin pre komponenty karosérie Audi Q7
jún 2016
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Emil Belan
Vplyv nánosov z cirkulačnej chladiacej vody na poškodenie vnútorného povrchu teplovýmenných rúrok hlavného kondenzátora v jadrovej elektrárni Mochovce
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jana Bohunická
Vplyv kyseliny boritej na ocele primárneho okruhu v atómovej elektrárni Mochovce
jún 2014
Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Tomáš Csicsó
Vplyv parametrov zvárania laserom na vlastnosti spojov z vybraných vysokopevných oceľových plechov
jún 2017
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Pavol Drgoňa
Použitie moderných žiarupevných materiálov pri konštrukcii nadkritických kotlov
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Pavol Drgoňa
Zváranie žiarupevných ocelí pre kotly s nadkritickými parametrami v podmienkach SES a.s.
jún 2013
Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Matej Federič
Vplyv parametrov zvárania laserom na vlastnosti spojov plechov z dvojfázových ocelí HCT600X
jún 2015
Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ervín Filípek
Elektroiskrové opracovanie keramiky na báze karbidu bóru
jún 2012
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marek Filo
Príprava kompozitu C-SiC reakčnou infiltráciou grafitu kremíkom
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Stanislav Horňák
Monitorovanie koróznych procesov v podmienkach primárneho okruhu jadrových elektrární
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Eliška Hyžová
Kontrola cementovaných súčiastok z ocele 16Mn5Cr
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Eliška Hyžová
Porovnanie ultrazvukových vlastností vybraných ocelí na cementovanie a kalenie
október 2012
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Slavomír Ivan
Analýza poškodeného vlnovcového kompenzátora zo sekundárneho okruhu JE
jún 2013
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Kristian Jezsó
Využitie merania mikrotvrdosti pri identifikácii mikroštruktúry laserových zvarov vysokopevných ocelí
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Michal Knap, PhD.
Využitie modelovania pri eliminácii chýb výstrekov z termoplastov
september 2015Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martina Kovaľová
Zváranie dvojfázovej ocele HC660XD s komplexnou oceľou HCT780C s hrúbkou 1,5 mm pomocou pevnolátkového lasera
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Vladimír Kršiak
Odolnosť mosadzných teplovýmenných rúrok hlavného kondenzátora voči pôsobeniu korózneho vplyvu cirkulačnej chladiacej vody v Atómových elektrárňach Mochovce
jún 2014
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jozef Krutý
Vplyv parametrov popúšťania na vlastnosti ložiskových krúžkov z ocele 100Cr6
jún 2012
Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ivan Kupča
Konštrukčno-materiálové úpravy na potrubnom rozvode napájacej vody v parogenerátoroch PGV - 213
jún 2013
Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Peter Kupča
Diagnostika motorom ovládaných armatúr v jadrových elektrárňach
jún 2013
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca je nekompletná
DizPAutor: Ing. Miroslav Liedl
Analýza vplyvu starnutia materiálu na vlastnosti výliskov tvárnených zo zložených polotovarov
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Richard Markovič
Porovnanie vlastností vybraných nástrojových ocelí na výrobu ultrazvukových nástrojov
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Vojtech Mikóczi
: Laserové zváranie pozinkovaných plechov HCT980XZ100MBO s HX220BDZ100MBO
jún 2016
Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Michal Miške
Aplikácia kompozitov v automobiloch
jún 2009
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Milan Ondruš
Analýza havárie turbogenerátora na Vodnom diele Žilina
jún 2015Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Milan Ondruš
Oprava poškodeného regulačného kruhu Kaplanovej vodnej turbíny na Vodnom diele Žilina
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Pavlovič
Porovnanie nástrojov s polykryštalickým diamantom a tvrdokovom pri obrábaní hliníka
jún 2009
Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dušan Podmajerský
Zváranie plechov z vysokopevných ocelí HCT980X s pevnolátkovým laserom
jún 2015Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ondrej Smyk
Vplyv parametrov žiarového lisovania na zhutňovanie keramického systému B4C + 40 hm.% TiO2
jún 2008
Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Marek Sopko
Vplyv erózie na potrubné trasy JE Mochovce
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Radovan Škrabala
Vplyv koncentrácie TiO2 na vlastnosti keramického systému B4C + TiO2
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Radovan Škrabala
Vysokoteplotné aplikácie keramických materiálov v automobiloch
jún 2009
Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Rastislav Šuránsky
Návrh kotlových potrubných systémov a ich komponentov v seizmicky aktívnych oblastiach
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Andrej Vándor
Vplyv parametrov tepelných rázov na napätia generované v konštrukčnej keramike
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná