Jul 16, 2020   3:26 a.m. Drahomír
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Juhás, PhD.
Identification number: 2316
University e-mail: martin.juhas [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)

Contacts          Projects          Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
Final thesis
Details
1.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Juraj Bavlna
Automatizované meranie charakteristík zariadenia pre rádiofrekvenčnú identifikáciu
May 2017
Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Juraj Bavlna
Robotic 3D printing using a 6-axis articulated arm
May 2019
Displaying the final thesis
3.
Final thesis is in progressBT
Written by (author): Adam Benko
Thermal process control using SIMATIC IOT2000 system
June 2020
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Tomáš Benko
Riadenie invertovaného kyvadla systémom B&R
June 2013
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Stanislav Bodi
Simulátor protiblokovacieho brzdového systému
June 2010
Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Juraj Bolega
Energetická náročnosť prierezových prietokomerov
June 2011
Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Patrik Brieška
Demonstration workplace of safety technologies based on Simatc S7-1200
May 2018
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Patrik Brieška
Manipulator for digital enterprise
June 2020
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Michal Bukna
Experimentálne pracovisko na hodnotenie vlastností priemyselných meracích prevodníkov polohy
June 2007
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Lukáš Butkovič
Programming of manipulator controlled by PLC
May 2019
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Juraj Camber, PhD.
Tenzometrický vážiaci systém
June 2010
Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Ján Cimerman
Regulácia prietoku bez prietokomeru s využitím PLC
June 2015Displaying the final thesis
13.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Ing. Ján Cimerman
Regulácia prietoku bez prietokomeru s využitím PLC
June 2014
Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Častulík
Automatizovaný systém riadenia dezintegračného zariadenia
June 2013
Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Častulík
Konštrukčné úpravy a modelovanie simulátora protiblokovacieho brzdového systému
June 2015Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lukáš Dlugoš
Virtual commissioning of an automated workplace using the Simatic S7-1200 PLC
May 2018
Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lukáš Dlugoš
3D printout augmentation using PLC controlled manipulator
June 2020
Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lukáš Ďuriš, PhD.
Automatizácia tvorby výrobnej dokumentácie pre CAM programy CNC strojov
June 2009
Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marek Džadoň
Manipulátor laboratórnych skúmaviek
June 2016Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Igor Ftáček
Integrované experimentálne pracovisko riadenia asynchrónnych motorov
June 2007
Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dušan Guláš
Stanovenie koeficientu trenia medzi trojrozmerne tvarovanými automobilovými dielcami
June 2008
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Peter Hideghéty
Prietokomery pre motorové vozidlá
June 2008
Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Peter Horniak
Experimentálne pracovisko na monitorovanie stavu strojového zariadenia na základe merania vibrácií
June 2016
Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Horváth
Možnosti rekuperácie energie testera uniformity pneumatík
May 2017
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Matej Húserka
Automatizovaný systém mazania testera pneumatík
June 2015
Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Izakovič
Aplikácia automatizačného systému Simatic pri riadení pneumatického servopohonu
June 2009
Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ľubomír Jablonský
HIL simulation and control of the liquid reservoir using the Simatic S7-1200 PLC
May 2018
Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Ľubomír Jablonský
Triaxial coordinate measuring machine
June 2020Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jozef Janega
Programové vybavenie dvojosového súradnicového meracieho stroja
June 2012
Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jakub Jediný-Janček
Digitization of dosing production line
June 2020
Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis
Written by (author): Sergio Jurado Gómez
Modeling and control of anti-lock braking system simulator
June 2011
Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zdenko Karlik
Automatizácia merania vybraných charakteristík optických snímačov
June 2008
Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Filip Kmeco
Modelovanie a kompenzácia trenia osi s ozubeným remeňom
June 2009
Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Miroslav Knaperek
Modelovanie a riadenie simulátora protipreklzového systému
June 2012
Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Miroslav Kríž
Návrh a virtuálne sprevádzkovanie automatizovaného pracoviska s robotickým ramenom
June 2016Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Róbert Luby
Quality inspection by a smart camera system
June 2020Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Pavol Macko
Riadenie dvojosového polohovacieho stola
June 2010Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Milan Ioan Maniur, PhD.
Hodnotenie vlastností priemyselných meracích prevodníkov polohy
June 2009
Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marek Matlovič
Riadiaci systém invertovaného kyvadla na báze PLC
June 2014
Displaying the final thesis
40.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marek Meszároš
Aplikácia automatizačného systému Simatic na riadenie invertovaného kyvadla
June 2016
Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Marek Meszároš
Použitie inteligentných prevádzkových prístrojov pri riadení potrubného systému
June 2014Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucia Mihályová
Modelovanie trenia pre simulátor protiblokovacieho brzdového systému
June 2015
Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Róbert Mojžiš
Condition monitoring of geneva mechanism with integration to IoT cloud platform MindSphere
May 2018
Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Štefan Nagy
Polohový servopohon s asynchrónnym motorom
June 2008
Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Marek Noga
Virtual commissioning of delta robot controlled by PLC
May 2019
Displaying the final thesis
46.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ľudovít Piesecký
Hustiaci systém testera uniformity pneumatík
June 2012
Displaying the final thesis
47.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Andrej Polák
Riadenie zváracej bunky pomocou PLC
June 2015
Displaying the final thesis
48.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marek Raček
Prenosná frézka s MikroCNC riadením
June 2012
Displaying the final thesis
49.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Peter Rehák
Modelovanie trenia medzi kolesom a vozovkou
June 2011
Displaying the final thesis
50.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Boris Ryban
Aplikácia technológie AS-Interface Safety at Work pri riadení modulárneho výrobného systému
June 2013Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Salaj, PhD.
Experimentálne pracovisko merania prietoku kvapalín
June 2012Displaying the final thesis
52.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Pavol Seman, PhD.
Integrované experimentálne pracovisko na dávkovanie kvapalín a kalibráciu prietokomerov
June 2007
Displaying the final thesis
53.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Dávid Smetana
Real-time simulation and virtual commissioning processes controlled by PLC
May 2019Displaying the final thesis
54.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Tomáš Soľava
Meranie hrúbky stien nádrží cisternových vozňov
June 2015Displaying the final thesis
55.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Lukáš Ševčík
Diagnostika riadiacich systémov s využitím inteligentných prevádzkových prístrojov
June 2013
Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Dávid Štec
Optical identification in industry
June 2020
Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Juliána Štofirová
Integrované experimentálne pracovisko merania prietoku vzduchu
June 2007Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Peter Tóth
Meracie zariadenie na kontrolu kvality pneumatík
June 2011
Displaying the final thesis
59.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Turský
Robotized workplace for optical inspection of tire surface
May 2018Displaying the final thesis
60.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lukáš Vadovič
Determining the shape and position of components using a line laser scanner
June 2020
Displaying the final thesis
61.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. David Zeumer
Dvojosový polohovací stôl s krokovými pohonmi
June 2008
Displaying the final thesis
62.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Zrník
Rádio-frekvenčná identifikácia v strojárskych aplikáciách
May 2017
Displaying the final thesis
63.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ivan Žabka
Dynamická brzda na emuláciu strojových zariadení
June 2014Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress