7. 8. 2020  22:44 Štefánia
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Martin Juhás, PhD.
Identifikačné číslo: 2316
Univerzitný e-mail: martin.juhas [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)

Kontakty     Výučba
     
     
     
Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTyp
Záverečná práca
Podrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Juraj Bavlna
Automatizované meranie charakteristík zariadenia pre rádiofrekvenčnú identifikáciu
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Juraj Bavlna
Robotická 3D tlač pomocou 6-osového kĺbového ramena
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Adam Benko
Riadenie tepelného procesu s využitím systému SIMATIC IOT2000
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Benko
Riadenie invertovaného kyvadla systémom B&R
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Stanislav Bodi
Simulátor protiblokovacieho brzdového systému
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Juraj Bolega
Energetická náročnosť prierezových prietokomerov
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Patrik Brieška
Demonštračné pracovisko bezpečnostných technológií na platforme Simatic S7-1200
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Patrik Brieška
Manipulátor pre digitálny podnik
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Bukna
Experimentálne pracovisko na hodnotenie vlastností priemyselných meracích prevodníkov polohy
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Lukáš Butkovič
Programovanie manipulátora s PLC riadením
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Juraj Camber, PhD.
Tenzometrický vážiaci systém
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ján Cimerman
Regulácia prietoku bez prietokomeru s využitím PLC
jún 2015
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Ing. Ján Cimerman
Regulácia prietoku bez prietokomeru s využitím PLC
jún 2014
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Peter Častulík
Automatizovaný systém riadenia dezintegračného zariadenia
jún 2013
Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Častulík
Konštrukčné úpravy a modelovanie simulátora protiblokovacieho brzdového systému
jún 2015
Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lukáš Dlugoš
Doplňujúca 3D tlač pomocou manipulátora s PLC riadením
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lukáš Dlugoš
Virtuálne sprevádzkovanie automatizovaného pracoviska s využitím PLC Simatic S7-1200
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lukáš Ďuriš, PhD.
Automatizácia tvorby výrobnej dokumentácie pre CAM programy CNC strojov
jún 2009
Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Džadoň
Manipulátor laboratórnych skúmaviek
jún 2016
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Igor Ftáček
Integrované experimentálne pracovisko riadenia asynchrónnych motorov
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Dušan Guláš
Stanovenie koeficientu trenia medzi trojrozmerne tvarovanými automobilovými dielcami
jún 2008
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Peter Hideghéty
Prietokomery pre motorové vozidlá
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Horniak
Experimentálne pracovisko na monitorovanie stavu strojového zariadenia na základe merania vibrácií
jún 2016
Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Tomáš Horváth
Možnosti rekuperácie energie testera uniformity pneumatík
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matej Húserka
Automatizovaný systém mazania testera pneumatík
jún 2015
Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Izakovič
Aplikácia automatizačného systému Simatic pri riadení pneumatického servopohonu
jún 2009
Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ľubomír Jablonský
HIL simulácia a riadenie zásobníka kvapaliny s využitím PLC Simatic S7-1200
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ľubomír Jablonský
Trojosový súradnicový merací stroj
jún 2020Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Jozef Janega
Programové vybavenie dvojosového súradnicového meracieho stroja
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jakub Jediný-Janček
Digitalizácia dávkovacej výrobnej linky
jún 2020Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
ZP
Autor: Sergio Jurado Gómez
Modeling and control of anti-lock braking system simulator
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zdenko Karlik
Automatizácia merania vybraných charakteristík optických snímačov
jún 2008
Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Filip Kmeco
Modelovanie a kompenzácia trenia osi s ozubeným remeňom
jún 2009
Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslav Knaperek
Modelovanie a riadenie simulátora protipreklzového systému
jún 2012
Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miroslav Kríž
Návrh a virtuálne sprevádzkovanie automatizovaného pracoviska s robotickým ramenom
jún 2016Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Róbert Luby
Kontrola kvality pomocou inteligentného kamerového systému
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Pavol Macko
Riadenie dvojosového polohovacieho stola
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Milan Ioan Maniur, PhD.
Hodnotenie vlastností priemyselných meracích prevodníkov polohy
jún 2009
Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Matlovič
Riadiaci systém invertovaného kyvadla na báze PLC
jún 2014
Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Marek Meszároš
Aplikácia automatizačného systému Simatic na riadenie invertovaného kyvadla
jún 2016
Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Marek Meszároš
Použitie inteligentných prevádzkových prístrojov pri riadení potrubného systému
jún 2014
Zobrazenie záverečnej práce
42.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lucia Mihályová
Modelovanie trenia pre simulátor protiblokovacieho brzdového systému
jún 2015
Zobrazenie záverečnej práce
43.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Róbert Mojžiš
Monitorovanie technického stavu maltézskeho mechanizmu s integráciou do IoT platformy MindSphere
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
44.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Štefan Nagy
Polohový servopohon s asynchrónnym motorom
jún 2008
Zobrazenie záverečnej práce
45.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Marek Noga
Virtuálne sprevádzkovanie delta robota s PLC riadením
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
46.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ľudovít Piesecký
Hustiaci systém testera uniformity pneumatík
jún 2012
Zobrazenie záverečnej práce
47.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Andrej Polák
Riadenie zváracej bunky pomocou PLC
jún 2015
Zobrazenie záverečnej práce
48.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marek Raček
Prenosná frézka s MikroCNC riadením
jún 2012
Zobrazenie záverečnej práce
49.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Rehák
Modelovanie trenia medzi kolesom a vozovkou
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
50.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Boris Ryban
Aplikácia technológie AS-Interface Safety at Work pri riadení modulárneho výrobného systému
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
51.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Salaj, PhD.
Experimentálne pracovisko merania prietoku kvapalín
jún 2012
Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Pavol Seman, PhD.
Integrované experimentálne pracovisko na dávkovanie kvapalín a kalibráciu prietokomerov
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
53.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Dávid Smetana
Reálno-časová simulácia a virtuálne sprevádzkovanie technických procesov na PLC
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
54.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Tomáš Soľava
Meranie hrúbky stien nádrží cisternových vozňov
jún 2015
Zobrazenie záverečnej práce
55.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Lukáš Ševčík
Diagnostika riadiacich systémov s využitím inteligentných prevádzkových prístrojov
jún 2013
Zobrazenie záverečnej práce
56.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Dávid Štec
Optická identifikácia v priemysle
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Juliána Štofirová
Integrované experimentálne pracovisko merania prietoku vzduchu
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Tóth
Meracie zariadenie na kontrolu kvality pneumatík
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
59.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Turský
Robotizované pracovisko na optickú kontrolu povrchu pneumatík
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
60.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Lukáš Vadovič
Určovanie tvaru a polohy súčiastok pomocou čiarového laserového snímača
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
61.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. David Zeumer
Dvojosový polohovací stôl s krokovými pohonmi
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
62.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Zrník
Rádio-frekvenčná identifikácia v strojárskych aplikáciách
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
63.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivan Žabka
Dynamická brzda na emuláciu strojových zariadení
jún 2014
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná