Jun 19, 2019   8:53 a.m. Alfréd
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Alexander Schrek, PhD.
Identification number: 2319
University e-mail: alexander.schrek [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of technologies and materials (FME)
Director - Institute of technologies and materials (FME)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at STU.

To limit the information stated in the table below, tick the desired items and click on the Restrict button.

Year of submission: Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Adamčeková
Optimalizácia ohýbania výmenníkových rúrok
June 2014Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Erik Bogdáň
Analýza vplyvu starnutia materiálu na vlastnosti výlisku
June 2016Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Bóna
Konštrukčný návrh nástrojového vybavenia pre hlboké ťahanie
June 2008Displaying the final thesis
4.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Matúš Bratko
Analýza vplyvu starnutia ocelí na tvárniteľnosť výliskov z kombinovaných polotovarov.
May 2019Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Alexander Čeri
Vlastnosti materiálov pre nosné časti automobilov
June 2012Displaying the final thesis
6.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Ing. Pavol Čermák
Vplyv napäťových a deformačných vlastností vybraných ocelí na technologické parametre plošného tvárnenia
June 2012Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Činák, PhD.
Simulácia a optimalizácia plošného tvárnenia
June 2010Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Demeter
Experimentálny laboratórny nástroj pre plošné tvárnenie
June 2011Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marek Demeter
Spôsoby optimalizácie technologického procesu objemového tvárnenia
June 2009Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ľuboš Durdiak
Koncepčný návrh zariadenia na rotačné tvárnenie profilu za tepla
June 2009Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Veronika Gajdošová, PhD.
Plošné tvárnenie súčiastok z dvojkomponentných polotovarov
March 2016Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Veronika Gajdošová, PhD.
Štúdium a analýza technologických procesov výroby dielov automobilov
June 2009Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Gajdošová, PhD.
Technologické vlastnosti materiálov pre plošné tvárnenie
June 2011Displaying the final thesis
14.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Kristián Halász
Konštrukčný návrh zariadenia pre plošné tvárnenie
June 2014Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Milan Hrubý
Simulácia procesu hlbokého ťahania výťažku a optimalizácia technologického procesu
June 2008Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Alojz Chamraz
Analýza vlastností materiálov na výrobu závitovkových dopravníkov
May 2017Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Alojz Chamraz
Technológia výroby závitoviek pre dopravníky
June 2015Displaying the final thesis
18.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Jozef Juráš
Optimalizácia materiálového modelu plošne tvárneného výlisku
June 2015Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Kollár
Konštrukčný návrh zariadenia na výrobu výlisku z termoplastu
June 2016Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ján Kollár
Optimalizácia vstrekovania termoplastov
June 2014Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Oleg Koroľuk
Simulácia tvárnenia zložených polotovarov s vplyvom plošnej anizotropie
June 2015Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Roman Mackura
Simulácia plošného tvárnenia
June 2012Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matúš Papiernik
Konštrukčný návrh zariadenia pre plošné tvárnenie hlbokého výťažku
June 2015Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Paták
Koncepčný návrh linky pre montáž napínacej kladky
June 2013Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dominik Provazník
Technological properties of tailor welded blanks
May 2019Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dominik Provazník
Zvýšenia presnosti výroby klietky valivého ložiska
May 2017Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Viliam Repka
Vplyv starnutia na tvárniteľnosť plechov pre hlboké ťahanie
June 2015Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Štefan Sládeček
Meranie pretvorení na produktoch plošného tvárnenia fotogrammetrickou metódou
June 2013Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Somorovský
Zariadenie na spracovanie termoplastu vstrekovaním
June 2013Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. David Strasser
Zariadenie pre presné strihanie
June 2012Displaying the final thesis
31.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Ondrej Šauša
Optimalizácia procesných parametrov a tvárnenie bimetalických materiálov
June 2021Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ondrej Šauša
Vplyv anizotropie materiálu na vlastnosti hlbokých výťažkov z TWB
June 2015Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jakub Šiška
Štúdium vlastností kombinovaných polotovarov
May 2017Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jakub Šiška
The bimetallic billets forming
May 2019Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrej Učník
Štúdium a meranie technologických parametrov materiálov pre plošné tvárnenie
June 2013Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Vrabec
Konštrukčný návrh nástrojového vybavenia pre plošné tvárnenie
June 2014Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jaromír Zöld
Konštrukčný návrh zariadenia pre plošné tvárnenie
June 2010Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jaromír Zöld
Štúdium procesných parametrov ťahania tenkostenných rúr
June 2008Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress