Jun 16, 2019   5:12 p.m. Blanka
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Alexander Schrek, PhD.
Identification number: 2319
University e-mail: alexander.schrek [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of technologies and materials (FME)
Director - Institute of technologies and materials (FME)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Habilitation thesis
Thesis title:Sheet metal forming of tailor-welded blanks
Written by (author): doc. Ing. Alexander Schrek, PhD.
Department: Institute of technologies and materials (FME)
Opponent 1:doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.
Opponent 2:prof. Ing. Milan Forejt, CSc.
Opponent 3:prof. Ing. Emil Evin, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Tvárnenie kombinovaných polotovarov
Summary:Výroba karosérií moderných dopravných prostriedkov je spojená so zvyšujúcimi sa nárokmi na využívanie nových materiálov a technológií. Tieto rastúce požiadavky súvisia so zvyšovaním bezpečnosti, ekologickosti a znižovaním palivovej náročnosti ich prevádzky, ktorá je spojená okrem iného so znižovaním celkovej hmotnosti. Tieto mnohokrát protichodné požiadavky je možné splniť pri konštrukcii nosných štruktúr karosérií rozsiahlejším použitím výliskov vyrobených z plechových polotovarov, ktorých jednotlivé časti majú odlišné tuhostné, pevnostné a deformačné vlastnosti. Jednou z možností je aplikácia kombinovaných polotovarov (TWB), zložených s materiálov s rozdielnymi napäťovodeformačnými vlastnosťami, rozdielnymi hrúbkami a niekedy i odlišnými povrchovými úpravami. Spoj jednotlivých častí je najčastejšie vytvorený laserovým zváraním. Materiálové odlišnosti však výrazne ovplyvňujú procesné parametre tvárnenia a sťažujú dosiahnutie požadovaných vlastností výlisku. Realizované experimenty tvárnenia kombinovaných polotovarov na pôdorysne obdĺžnikové výlisky v laboratórnom nástroji vybavenom meraním silových a deformačných parametrov spolu so simuláciou ťažných procesov naznačujú spôsoby riešenia týchto problémov. Analýza bola zameraná na monitorovanie a odstránenie nerovnomernosti materiálového toku, nestabilitu zvarového rozhrania, vplyvu anizotropie jednotlivých častí TWB na výlisok, spôsoby hodnotenia pretvorení ako kritéria tvárniteľnosti, optimalizáciu geometrie funkčných častí nástroja ako aj vplyv zvarového rozhrania na tvárniteľnosť a výsledky simulácií ťažného procesu. Výsledky boli dosiahnuté priamymi meraniami na tvárniacom nástroji, napäťovodeformačnou analýzou materiálov plechov a simuláciou v prostredí softvéru Dynaform resp. kódu LS-DYNA. Získané poznatky naznačujú spôsoby, ako dosiahnuť požadované kvalitatívne vlastnosti výliskov z TWB.
Key words:hlboké ťahanie, kombinovaný polotovar, simulácia

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited