Jul 17, 2019   10:32 a.m. Bohuslav, pamätný deň - Výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľubomír Čierťažský
Identification number: 23244
University e-mail: qciertazsky [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The design of the information structure of a web portal and options of its localization into various languages
Written by (author): Ing. Ľubomír Čierťažský
Department: Department of Economics and Management of Enterprising (IM OUP REK)
Thesis supervisor: PhDr. Tatjana Šimanovská, PhD.
Opponent:Ing. Branislav Mišota, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh informačnej štruktúry webového portálu a možnosti jeho jazykovej lokalizácie
Summary:Slovenská technická univerzita v Bratislave FAKULTA ELEKTROTECNIKY A INFORMATIKY Študijný program: TELEKOMUNIKÁCIE Autor: Bc. Ľubomír Čierťaţský Diplomová práca: Návrh informačnej štruktúry webového portálu a moţnosti jeho jazykovej lokalizácie Vedúca diplomovej práce: PhDr. Tatjana Šimanovská, PhD. Mesiac a rok odovzdania diplomovej práce: máj 2011 Cieľom diplomovej práce je predstaviť aktuálne moţnosti v oblasti lokalizácie webových stránok vytvorených vo vybranom CMS systéme. Autor predstavuje a opisuje niektoré významné CAT nástroje a hľadá spôsob, ako ich vyuţiť pri lokalizácii stránky vytvorenej v CMS systéme Drupal, tak aby bolo moţné zabezpečiť jednoduchý a spoľahlivý export nepreloţeného obsahu a následne import preloţeného obsahu so zaručením širokej kompatibility výstupu a vstupu. Ďalej bolo potrebné navrhnúť informačnú štruktúru webového portálu o obnoviteľných zdrojoch elektrickej energie, popísať ju a následne implementovať spolu s vybranými jazykovými mutáciami. Výsledkom práce je funkčný webový portál zaoberajúci sa obnoviteľnými zdrojmi elektrickej energie fungujúci v dvoch jazykových mutáciách. Kľúčové slová: lokalizácia, informačná štruktúra, webový portál
Key words:lokalizácia, webový portál, informačná štruktúra

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesis

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited