4. 8. 2020  18:46 Dominik, Dominika, pamätný deň - Deň Matice slovenskej
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Peter Végh, PhD.
Identifikační číslo: 2327
Univerzitní e-mail: peter.vegh [at] stuba.sk
 

     
     
     Orgány
     
Vedené práce
     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na STU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.
Stav
Typ
Závěrečná práce
Podrobnosti
1.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Václav Antošík
Tvorba neurónových sietí pomocou aplikačnej knižnice Neural Network Toolbox systému Matlab
červen 2011
Zobrazení závěrečné práce
2.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Boris Barbolyas, PhD.
Tvorba neurónových modelov logických funkcií
červen 2013
Zobrazení závěrečné práce
3.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Michal Cecko
Použitie metódy najmenších štvorcov v oblasti merania teplôt
červen 2020
Zobrazení závěrečné práce
4.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Lukáš Dobrovodský
Projektovanie merania a regulácie sústav centralizovaného zásobovania teplom
červen 2009
Zobrazení závěrečné práce
5.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Daniel Guizon
Použitie siete perceptrónov
červen 2016
Zobrazení závěrečné práce
6.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Daniel Guizon
Tvorba grafického užívateľského rozhrania pre určenie stability regulačných obvodov podľa Nyquistovej metódy
červen 2013
Zobrazení závěrečné práce
7.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Pavol Gužik
Návrh ekvitermickej regulácie výmenníka tepla s využitím fuzzy regulátorov
červen 2013
Zobrazení závěrečné práce
8.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Peter Hervay
Sledovanie prevádzkových stavov technických zariadení budov termovíziou
červen 2014
Zobrazení závěrečné práce
9.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Milan Javorský
Riadenie dynamických sústav pomocou PID a fuzzy regulátorov
červen 2012
Zobrazení závěrečné práce
10.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Juraj Jelenský
Náhrada konvolútorného modelu dynamickej sústavy neurónovým modelom
červen 2012
Zobrazení závěrečné práce
11.Závěrečná práce je nekompletníBP
Autor: Peter Kalafut
Ochrana proti zamrznutiu potrubia zvyškovej pary a prístrojov MaR elektrickým ohrevom
červen 2016
Zobrazení závěrečné práce
12.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Juraj Kapusta, PhD.
Návrh regulátora metódou umiestnenia pólov v prostredí SISO Design Tool
červen 2010
Zobrazení závěrečné práce
13.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Peter Kohutiar
Rozpoznávanie znakov pomocou doprednej neurónovej siete
červen 2013Zobrazení závěrečné práce
14.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Juraj Mészáros
Návrh Mamdaniho a Sugenovho fuzzy regulátora v prostredí aplikačnej knižnice Fuzzy Logic Toolbox
červen 2020Zobrazení závěrečné práce
15.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Martin Okoličáni
Technické zariadenia využívajúce obnoviteľné zdroje energie - Tepelné čerpadlá
červen 2016
Zobrazení závěrečné práce
16.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Imre Pénzes
Aproximácia distribúcie koeficientov prestupu tepla pri kontinuálnom odlievaní ocele pomocou neurónovej siete
květen 2017
Zobrazení závěrečné práce
17.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Pavol Pernisch
Optimálne rozmiestnenie snímačov teploty v peci pomocou interpolačných a aproximačných kriviek
červen 2020
Zobrazení závěrečné práce
18.Závěrečná práce je nekompletníBP
Autor: Bc. Pavol Pernisch
Optimálne rozmiestnenie snímačov teploty v peci pomocou interpolačných a aproximačných kriviek
květen 2018
Zobrazení závěrečné práce
19.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Radoslav Pidanič
Diagnostikovanie stavu strojov a procesov pomocou termovízie
červen 2010
Zobrazení závěrečné práce
20.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Jakub Porkert
Technické zariadenia využívajúce obnoviteľné zdroje energie - Solárne kolektory
červen 2016Zobrazení závěrečné práce
21.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Michal Sklenár
Termovízne merania v odovzdávacej stanici tepla
červen 2012
Zobrazení závěrečné práce
22.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Zoltán Szerencsés
Projektovanie merania a regulácie vykurovacích systémov
červen 2009
Zobrazení závěrečné práce
23.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Dana Šišmišová, PhD.
Návrh riadenia sústav s dopravným oneskorením pomocou metódy inverzie dynamiky
červen 2009
Zobrazení závěrečné práce
24.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Marek Tima
Aproximácia dynamických sústav doprednou neurónovou sieťou so spätným šírením chyby
červen 2015
Zobrazení závěrečné práce
25.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Róbert Timko
Riadenie dynamických sústav s fuzzy a PID regulátorom
květen 2018
Zobrazení závěrečné práce
26.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Andrej Vendžúr
Neurónové modely rozložených sústav v prostredí aplikačnej knižnice Neural Network Toolbox
květen 2017
Zobrazení závěrečné práce
27.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Filip Vitáloš, PhD.
Optimalizácia ekvitermickej regulácie výmenníka tepla pomocou fuzzy regulátorov
červen 2011Zobrazení závěrečné práce

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BP
Bakalářská práce
DP
Diplomová práce
DisP
Disertační práce
HabP
Habilitační práce
RigPRigorózní práce
TzDisP
Teze disertační práce
ZpMBAZávěrečná MBA práce
ZP
Závěrečná práce
ZPicv
Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzsZávěrečná práce - zahraniční studenti
Závěrečná práce je nekompletní
Závěrečná práce je nekompletní
Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
Závěrečná práce je odevzdána
Závěrečná práce je odevzdána
Závěrečná práce je rozpracována
Závěrečná práce je rozpracována