Jun 1, 2020   6:58 p.m. Žaneta
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Pavol Slovák, PhD.
Identification number: 2338
University e-mail: pavol.slovak [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of transport technology and designing (FME)

Contacts
     
Lesson          Publications
     
Supervised theses     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
Final thesisUntil
Details
1.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Zsolt Androvics
Design of a rear-view mirror for a passenger car
May 2019
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Ladislav Arbet
Návrh metodiky pevnostnej analýzy zostáv v systéme CATIA
June 2013Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Boris Barbolyas, PhD.
Simulácia pracovného cyklu a dimenzovanie nosných modulov mobilného pracovného stroja.
June 2011
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Belej
Kinematická anlýza pracovných zariadení mobilných pracovných strojov.
June 2010
Displaying the final thesis
5.Final thesis is in progressBT
Written by (author): Erik Bíro
Conceptual design of weapon systems carrier for personal use
May 2020
Displaying the final thesis
6.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Erik Bíro
Structural design of a safety device for unloading wood from a truck
May 2019
Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Buranovský
Zdvihová plošina pre banské vozidlo
June 2007
Displaying the final thesis
8.
Final thesis is in progress
BTWritten by (author): Stanislav Cintula
Conversion of the roller conveyor to the wheel installation station to automate the workplace
May 2020
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Mário Dian
Konštrukčný návrh mechanizmov ovládania pracovného nástroja teleskopického rýpadla hmotnostnej kategórie 14 t
May 2017
Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Kamil Dunaj
Design of prototype device for bending and firing nylon piping of fuel system
May 2019
Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Tomáš Fekete
Industriálny dizajn ako nový fenomén v ponímaní stavebného stroja.
June 2009
Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Tomáš Fekete
Konštrukčný návrh pracovného zariadenia pre šmykom riadený nakladač L903 s vertikálnym zdvihom nástroja
June 2011
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Peter Filípek
Koncepčný návrh pracovného zariadenia mikrorýpadla
June 2007
Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jozef Fucsek
Konštrukčný návrh hydrostatického pohonu pojazdu kolesového podvozku 4x4 pre polootočný nakladač
June 2016Displaying the final thesis
15.
Final thesis is submitted
DT
Written by (author): Bc. Jozef Gajdoš
Conceptual design of a hybrid drive of 55 kW crawler tractor
May 2019
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Matúš Grznár, PhD.
Konštrukčný návrh drviacej lyžice s objemom do 1 m\(^{3}\) ako prídavné pracovné zariadenie rýpadla hmotnostnej kategórie do 16 t
June 2012Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dalibor Hanus
Konštrukčný návrh nakladača riadeného preklzom kolies BearCat s rešpektovaním dizajnérskeho návrhu - návrh pohonu pojazdu nakladača
June 2014Displaying the final thesis
18.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Samuel Hollý
Design of equipment for checking production inaccuracy of air conditioning unit part
May 2020
Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lukáš Horník
Konštrukčný návrh prídavného zariadenia pre UDS 232 na presádzanie vzrastlých stromov
June 2016Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Boris Hricko
Analýza konštrukcií graderov
June 2011
Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dávid Hrmó
Design of amelioration plow on a three-point hitch of a 180kW power tractor
May 2019
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Martin Janák
Design of an oil coating system for gearbox flanges
May 2019Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Martin Karlik
PLM komponentu zabezpečovacieho systému dverí automobilu
June 2014
Displaying the final thesis
24.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ing. Martin Karlik
PLM komponentu zabezpečovacieho systému dverí automobilu.
June 2013
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Kolečáni
Konštrukčný návrh pohonu otočnej nadstavby teleskopického rýpadla od motora samohybného podvozku
May 2017
Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jozef Komora
Koncepčný návrh adaptéra pracovných nástrojov mobilného pracovného stroja.
June 2009
Displaying the final thesis
27.
Final thesis is incomplete
BTWritten by (author): Ing. Ján Kotlas
Návrh metodiky údržby a diagnostikovania ložiskových uzlov mobilných pracovných strojov
June 2010
Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Martin Ličko
Vákuový zdvíhací systém ako prídavné pracovné zariadenie mobilného pracovného stroja
June 2008
Displaying the final thesis
29.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Tomáš Lizúch
Utilization of surface digitization in the design of mobile working machines
May 2020
Displaying the final thesis
30.
Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Ján Luščák
Design of working equipment of a 14t hydraulic excavator with a telescopic boom rotating about the longitudinal axis
May 2019Displaying the final thesis
31.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Emil Macko
Design of safety equipment for unloading of timber from truck
May 2020
Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Dominik Matovčík
Konštrukčný návrh závitovkového dopravníka pre odseparovanie kremičitého piesku.
June 2015
Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Andrej Mihálik
Koncepčný návrh mestského elektrobicykla
June 2013
Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Juraj Míšaný, PhD.
Mobilný pracovný stroj - priateľský k životnému prostrediu
June 2010
Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Miloš Mjartan
Konštrukčný návrh drviacej lyžice objemu 0,60m3
June 2011
Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Daniel Moravčík
Proposal of assortment of additional equipment and construction design of the grab for circular pits for UDS 132
May 2018Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Branislav Pecho
Bezobslužný transportný systém pre automobilový priemysel.
June 2009
Displaying the final thesis
38.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Lukáš Pelecháč
Analýza konštrukcií navijákov pre samovyprošťovací terénny automobil – koncepčný návrh.
June 2011
Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Adam Petráš
Využitie makra v konštrukčnom návrhu kabíny MPS v prostredí CATIA
June 2014
Displaying the final thesis
40.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Pavol Petrovič
Konštrukčný návrh mobilnej železničnej rampy pre nájazd kamiónov na vozne širokého rozchodu s výškou podlahy 1100 mm nad temenom koľajnice.
June 2015
Displaying the final thesis
41.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Richard Podivinský
Optimalizácia lanovej dráhy montážnej linky
June 2013
Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Marek Rebro
Posúdenie exponovaných uzlov mobilného pracovného stroja z hľadiska tribológie
June 2010Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Martin Seidl
Konštrukčný návrh nakladača riadeného preklzom kolies BearCat s rešpektovaním dizajnérskeho návrhu - návrh nosného rámu a rozmiestnenie agregátov
June 2014Displaying the final thesis
44.
Final thesis is in progress
BTWritten by (author): Ivan Smieško
Conceptual design of drum mower with output up to 5kW
May 2020Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Gergely Soóky
Structural design of UDS 132 rotation drive
May 2019
Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Milan Tokár
Koncepčný návrh prídavného pracovného zariadenia MPS - lámacie kliešte
June 2007
Displaying the final thesis
47.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Milan Tokár
Štúdia mobilného pracovného stroja strednej kategórie pre vyššie pojazdové rýchlosti.
June 2009
Displaying the final thesis
48.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miroslav Ušjak
Koncepčný návrh pracovných zariadení gradera strednej kategórie
June 2007
Displaying the final thesis
49.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Adam Vincze
Koncepčný návrh mulčovacej frézy ako prídavné zariadenie pre traktor výkonovej kategórie do 80kW
May 2017
Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Branislav Záviš
Koncepčný návrh vrtnej súpravy so závitovkovým vrtákom na otočnej nadstavbe mobilného pracovného stroja na dvojnápravovom samohybnom podvozku
May 2017Displaying the final thesis
51.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Juraj Žilka
Návrh koncepcie posýpacieho zariadenia ako nadstavby komunálneho vozidla s výkonom 80 kW
June 2015
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress