Oct 18, 2019   3:46 p.m. Lukáš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Róbert Olšiak, PhD.
Identification number: 2339
University e-mail: robert.olsiak [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav energetických strojov a zariadení (FME)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Bajer
Model zariadenia na snímanie akustických emisií iniciovaných mikrotokom
June 2009Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martina Barancová
URČENIE VISKOZITY HYDRAULICKEJ KVAPALINY V PREVÁDZKOVÝCH PODMIENKACH
June 2007Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Branislav Bordáč
Experimentálne stanovenie parametrov supersonického ejektora
June 2015Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Roman Briatka
Koncepčný návrh minizdroja vákua na kvapalinokružnom princípe
June 2011Displaying the final thesis
5.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Zoltán Csuka, PhD.
Výskum kavitačných javov v kvapaline pri vysokých tangenciálnych napätiach
May 2017Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Zoltán Csuka, PhD.
Výskum kavitačných javov v kvapaline pri vysokých tangenciálnych napätiach
June 2017Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tibor Čelko
Meranie prietoku plynu pneumatickou sondou
May 2017Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Zoltán Fuszko, PhD.
Flow in a two - stage supersonic ejector
June 2018Displaying the final thesis
9.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Zoltán Fuszko, PhD.
Prúdenie v predradenom dvojstupňovom supersonickom ejektore
June 2018Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Viktor Gyepes
Design of counter-rotating micro turbine
May 2018Displaying the final thesis
11.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Alexander Hanuska
Analýza vplyvu geometrie ventilovej dosky na tlakové pomery v kvapalinokružnom stroji
August 2015Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ján Harvanec
Protibežná mikroturbína
May 2017Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavel Hudaček
Návrh kvapalinokružnej vývevy malej výkonnosti
June 2012Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Kmentová
Využitie kavitácie a jej eróznych účinkov
June 2014Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Katarína Kocsisová
Riadenie otáčok hydromotora proporcionálnym škrtiacim ventilom
June 2016Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vladimír Kopka
Model zariadenia na výskum prúdenia pri vysokých tangenciálnych napätiach
May 2017Displaying the final thesis
17.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Juraj Krajanec
Znižovanie koncového vákua vybraných vákuových agragátov
August 2015Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eduard Krausko
Systém na vysokorýchlostný záznam obrazových experimentálnych dát
June 2009Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Eduard Krausko
UVEDENIE HYDRAULICKÉHO AGREGÁTU S REGULAČNÝM HYDROGENERÁTOROM DO PREVÁDZKY
June 2007Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Krovinová
Analýza tvaru vnútornej hladiny kvapalinového krúžku kvapalinokružného stroja
June 2012Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vladimír Meluš
Konštrukčný návrh integrovaného dvojstupňového ejektora
June 2014Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Boris Mikuška
Konštrukčný návrh dvojstupňového ejektora
June 2014Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Mlkvik, PhD.
Návrh DAQ systému skúšobného zariadenia na tribologické skúšky uhlíkových materiálov
June 2009Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Marek Mlkvik, PhD.
Výskum viac fázových tokov v hydraulických kanáloch veľmi malých rozmerov
August 2012Displaying the final thesis
25.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Marek Mlkvik, PhD.
Výskum viac fázových tokov v hydraulických kanáloch veľmi malých rozmerov
September 2012Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Marek Mračko
Meranie nestacionárnych tlakov v uzavretých potrubiach
May 2017Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Marta Murgašová, PhD.
Optimized design of hydropower by application of model data
June 2019Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Pakos
Meranie prietoku plynu rýchlostnou trubicou s využitím integračnej metódy
May 2017Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Filip Panáček
Vybrané metódy technickej diagnostiky hydraulických systémov
June 2009Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Petríček
OVERENIE CHARAKTERISTÍK PROPORCIONÁLNEHO TLAKOVÉHO VENTILA
June 2007Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Petríček
Zdroj skúšobného média pre zariadenie na skúšanie uhlíkových materiálov
June 2009Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.Final thesisWritten by (author): Carlos Planes Pont
Visualitzation of Cavitation
Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Filip Praženica
Možnosti ovládania nadstavby mobilného stroja proporcionálnym prvkom
June 2010Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Filip Praženica
Návrh DAQ systému zariadenia na výskum prúdenia v mikrokanáloch
June 2012Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Púčik
Mini zdroj vákua pre mobilné aplikácie
May 2017Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vasyl Smuhlyi
Micro water turbine with high speed coefficient
May 2019Displaying the final thesis
37.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Juraj Stanek
Návrh úprav čerpadla pri zmene typu upchávky
June 2015Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Juraj Stanek
Návrh úprav čerpadla pri zmene typu upchávky
June 2016Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Strapko
Návrh zariadenia na zaťažovanie skúšobnej vzorky pri skúšaní uhlíkových materiálov
June 2009Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Patrik Súkeník
Compact vacuum system for medical application
May 2019Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Maroš Turčák
Meranie prietoku vody clonou mimo oblasť konštantnosti prietokového koeficientu
May 2017Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ondrej Uher
Technické a ekonomické aspekty prediktívnej údržby hydraulických systémov
June 2010Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Valkovičová
Skúšobný okruh na určovanie technického stavu hydrodynamických čerpadiel
June 2012Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress