21. 1. 2020  0:11 Vincent
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Róbert Olšiak, PhD.
Identifikačné číslo: 2339
Univerzitný e-mail: robert.olsiak [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav energetických strojov a zariadení (SjF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Bajer
Model zariadenia na snímanie akustických emisií iniciovaných mikrotokom
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martina Barancová
URČENIE VISKOZITY HYDRAULICKEJ KVAPALINY V PREVÁDZKOVÝCH PODMIENKACH
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Branislav Bordáč
Experimentálne stanovenie parametrov supersonického ejektora
jún 2015Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Roman Briatka
Koncepčný návrh minizdroja vákua na kvapalinokružnom princípe
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Zoltán Csuka, PhD.
Výskum kavitačných javov v kvapaline pri vysokých tangenciálnych napätiach
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Zoltán Csuka, PhD.
Výskum kavitačných javov v kvapaline pri vysokých tangenciálnych napätiach
jún 2017Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Tibor Čelko
Meranie prietoku plynu pneumatickou sondou
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Zoltán Fuszko, PhD.
Prúdenie v predradenom dvojstupňovom supersonickom ejektore
jún 2018Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Zoltán Fuszko, PhD.
Prúdenie v predradenom dvojstupňovom supersonickom ejektore
jún 2018Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Viktor Gyepes
Návrh protibežnej mikro turbíny
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Alexander Hanuska
Analýza vplyvu geometrie ventilovej dosky na tlakové pomery v kvapalinokružnom stroji
august 2015Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Ján Harvanec
Protibežná mikroturbína
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Pavel Hudaček
Návrh kvapalinokružnej vývevy malej výkonnosti
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zuzana Kmentová
Využitie kavitácie a jej eróznych účinkov
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Katarína Kocsisová
Riadenie otáčok hydromotora proporcionálnym škrtiacim ventilom
jún 2016Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Vladimír Kopka
Model zariadenia na výskum prúdenia pri vysokých tangenciálnych napätiach
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Juraj Krajanec
Znižovanie koncového vákua vybraných vákuových agragátov
august 2015Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Eduard Krausko
Systém na vysokorýchlostný záznam obrazových experimentálnych dát
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Eduard Krausko
UVEDENIE HYDRAULICKÉHO AGREGÁTU S REGULAČNÝM HYDROGENERÁTOROM DO PREVÁDZKY
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martina Krovinová
Analýza tvaru vnútornej hladiny kvapalinového krúžku kvapalinokružného stroja
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Vladimír Meluš
Konštrukčný návrh integrovaného dvojstupňového ejektora
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Boris Mikuška
Konštrukčný návrh dvojstupňového ejektora
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Mlkvik, PhD.
Návrh DAQ systému skúšobného zariadenia na tribologické skúšky uhlíkových materiálov
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Marek Mlkvik, PhD.
Výskum viac fázových tokov v hydraulických kanáloch veľmi malých rozmerov
august 2012Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Marek Mlkvik, PhD.
Výskum viac fázových tokov v hydraulických kanáloch veľmi malých rozmerov
september 2012Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Marek Mračko
Meranie nestacionárnych tlakov v uzavretých potrubiach
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Marta Murgašová, PhD.
Optimalizovaný návrh vodnej elektrárne aplikáciou modelových dát
jún 2019Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Pakos
Meranie prietoku plynu rýchlostnou trubicou s využitím integračnej metódy
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Filip Panáček
Vybrané metódy technickej diagnostiky hydraulických systémov
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Petríček
OVERENIE CHARAKTERISTÍK PROPORCIONÁLNEHO TLAKOVÉHO VENTILA
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Petríček
Zdroj skúšobného média pre zariadenie na skúšanie uhlíkových materiálov
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáZPAutor: Carlos Planes Pont
Visualitzation of Cavitation
Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Filip Praženica
Možnosti ovládania nadstavby mobilného stroja proporcionálnym prvkom
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Filip Praženica
Návrh DAQ systému zariadenia na výskum prúdenia v mikrokanáloch
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matej Púčik
Mini zdroj vákua pre mobilné aplikácie
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Vasyl Smuhlyi
Rýchlobežná mikro turbína na malé spády
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Bc. Juraj Stanek
Návrh úprav čerpadla pri zmene typu upchávky
jún 2015Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Juraj Stanek
Návrh úprav čerpadla pri zmene typu upchávky
jún 2016Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Petra Strapko
Návrh zariadenia na zaťažovanie skúšobnej vzorky pri skúšaní uhlíkových materiálov
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Patrik Súkeník
Kompaktná evakuačná stanica pre medicínske aplikácie
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Maroš Turčák
Meranie prietoku vody clonou mimo oblasť konštantnosti prietokového koeficientu
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ondrej Uher
Technické a ekonomické aspekty prediktívnej údržby hydraulických systémov
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Valkovičová
Skúšobný okruh na určovanie technického stavu hydrodynamických čerpadiel
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná