24. 1. 2020  12:37 Timotej
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Róbert Olšiak, PhD.
Identifikační číslo: 2339
Univerzitní e-mail: robert.olsiak [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav energetických strojov a zariadení (SjF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

OLŠIAK, R. Technická diagnostika hydraulických systémov. Bratislava: Spektrum STU, 2019. 109 s. ISBN 978-80-227-4944-2.

Originální název: Technická diagnostika hydraulických systémov
Anglický název:
Autor: doc. Ing. Róbert Olšiak, PhD. (100%)
Pracoviště: Ústav energetických strojov a zariadení
Druh publikace: monografie, učebnice, skripta, příručky, normy, patenty, výzkumné zprávy, jiné neperiodické publikace
ISBN: 978-80-227-4944-2
Nakladatel: Spektrum STU
Místo vydání: Bratislava
Rok vydání: 2019
Počet stran: 109
Původní jazyk: slovenština
Kategorie publikace: BCI Skriptá a učebné texty
Vědní obor:
Klíčová slova: slovenština: diagnostika, hydraulické systémy
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Róbert Olšiak, PhD.
Poslední změna: 07.09.2019 22:20 (Import dat z knihovny)