Persons at STUHelp


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. František Ridzoň, CSc.
Identification number: 2347
University e-mail: frantisek.ridzon [at] stuba.sk
 
Riaditeľ ústavu - Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav energetických strojov a zariadení (FME)
Director - Ústav energetických strojov a zariadení (FME)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.ABTWritten by (author): Bc. Marek Ambroz
Various ways of heating in an industrial enterprise
May 2019prohlížet
2.ADTWritten by (author): Ing. Matúš Baniar
Návrh parnej turbíny pre pohon turbokompresora
June 2016prohlížet
3.NDisTWritten by (author): Dipl.-Ing. Peter Benovsky
CFD model kondenzácie na základe klasickej teórie nukleácie
August 2017prohlížet
4.ADTWritten by (author): Ing. Michal Béres
Návrh zdroja kombinovanej výroby elektrickej energie a tepla
June 2014prohlížet
5.ABTWritten by (author): Bc. Milan Branický
Radiálny ventilátor
June 2009prohlížet
6.ADTWritten by (author): Ing. Miroslav Bruňacký
Vplyv návrhového parametra na adiabatickú účinnosť stupňa parnej turbíny
June 2009prohlížet
7.ADTWritten by (author): Ing. Marek Hokynek
Využitie tepelnej energie spalín spaľovacích turbín
June 2012prohlížet
8.ABTWritten by (author): Ing. Lenka Hrivňáková
Axiálny spalinový ventilátor a jeho regulácia
June 2009prohlížet
9.ADTWritten by (author): Ing. Lenka Hrivňáková
Ventilátorový mlyn na prípravu paliva
June 2011prohlížet
10.ADTWritten by (author): Ing. Michal Hronec
The comparison of heating and preparation of hot service water in a flat house by selected devices
May 2019prohlížet
11.ABTWritten by (author): Bc. Tomáš Kajaba
Spalinový radiálny ventilátor
June 2013prohlížet
12.ADTWritten by (author): Ing. Daniel Knotek
Úprava zemného plynu v procese ťažby z podzemných zásobníkov a z vlastných zdrojov
June 2013prohlížet
13.ABTWritten by (author): Ing. Ľubomír Konc
Analýza stavu kondenzácie v kondenzátore parnej turbíny
June 2014prohlížet
14.ABTWritten by (author): Ing. Martin Koreňovský
Spaľovacia turbína
June 2009prohlížet
15.NDisTWritten by (author): Ing. Peter Kubáň
Adsorpčné chladiace zariadenie s využitím tepla z kogeneračnej jednotky
September 2012prohlížet
16.ADTWritten by (author): Ing. Marek Kubík
Tepelná elektráreň 2 x 600 MW
June 2014prohlížet
17.ADTWritten by (author): Ing. Michal Kušnierik
Parná turbína pre pohon turbokompresora
June 2012prohlížet
18.ABTWritten by (author): Bc. Roman Majling
Axiálny ventilátor na dopravu vzduchu
June 2011prohlížet
19.ABTWritten by (author): Ing. Dušan Markovič
Analýza práce spaľovacej turbíny
June 2011prohlížet
20.ADTWritten by (author): Ing. Dušan Markovič
Aplikácia výsledkov testu radiálneho kompresora na požadované prevádzkové podmienky
June 2013prohlížet
21.ADTWritten by (author): Ing. Rastislav Mihálik
Design for the optimization of the heat source reconstruction
May 2018prohlížet
22.ADTWritten by (author): Ing. Lukáš Noskovič
Konfigurácia paroplynového cyklu PPC CMEPI a jej vplyvy na efektivitu prevádzky
June 2011prohlížet
23.ADTWritten by (author): Ing. Peter Obert
Návrh kotla na odpadné teplo za spaľovacou turbínou LM 6000
June 2013prohlížet
24.ADTWritten by (author): Ing. Martin Paulík
Návrh kotla na spaľovanie biomasy v systéme centrálneho zásobovania teplom
June 2013prohlížet
25.ADTWritten by (author): Ing. Marek Selnekovič
Návrh radiálneho ventilátora metódou automatizovaného a parametrizovaného modelu
June 2014prohlížet
26.ABTWritten by (author): Ing. Marek Selnekovič
Vzduchový radiálny ventilátor
June 2012prohlížet
27.ADTWritten by (author): Ing. Peter Slavkov
Návrh parného kotla s cirkulujúcou fluidnou vrstvou na spaľovanie lignitu
May 2017prohlížet
28.ADTWritten by (author): Ing. Michal Torda
Kombinovaný cyklus 60 MW
June 2014prohlížet
29.ABTWritten by (author): Bc. Peter Uherík
Radiálny ventilátor pre dopravu vzduchu
June 2014prohlížet
30.ADTWritten by (author): Ing. Zuzana Urbanová
Analýza geotermalného energetického systému
June 2015prohlížet
31.ADTWritten by (author): Ing. Juraj Záborský
Vplyv nočného útlmu na prevádzku CZT
June 2015prohlížet

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
NFinal thesis is incomplete
NFinal thesis was unsuccessfully defended.
AFinal thesis was successfully defended.
PFinal thesis is submitted
RFinal thesis is in progress