Oct 18, 2019   10:51 a.m. Lukáš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.
Identification number: 234
University e-mail: karol.velisek [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Production Devices and Systems (UVTE MTF)
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Antl
Current status and the implementation of the Industry 4.0 into system iCIM
April 2019Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Baránek
Návrh automatickej zmeny montážneho zariadenia na demontážne
May 2012Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Belák
Návrh zariadenia pre automatizovanú montáž
May 2009Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Filip Benovič
Návrh viazacieho horizontálneho kanálového balíkovacieho lisu
May 2007Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Stanislav Boledovič
Riadenie manipulátora regálového zakladača
May 2007Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ľuboš Debrecký
Model a simulácia montážneho procesu zadaného výrobku v pružnej bunke
May 2007Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zlatica Demianová
Návrh zariadenia pre automatizovanú demontáž
May 2009Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Dičér
Návrh manipulátora na expedíciu paliet s výrobkami
May 2016Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Boris Frankovič
Dobudovanie robotického školiaceho pracoviska na báze robota IRB 120
May 2017Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Geršičová
Návrh a model demontážneho postupu výrobkov pre pružnú výrobnú bunku
May 2007Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Gubrianska
Zásobník pre prívod nitov pre nitovaciu hlavicu v montážnej bunke
May 2011Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ondrej Hencz
Elektropneumatické riadenie 3 - osového PICK and PLACE manipulátora
May 2007Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): doc. Ing. Radovan Holubek, PhD.
Návrh pracoviska 3--osého pneumatického "Pick and Place" manipulátora
December 2008Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Štefan Horváth
Implementácia jednoúčelových strojov do automatických liniek
May 2007Displaying the final thesis
15.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Štefan Horváth
Inteligentné montážne systémy - Návrh inteligentnej montážnej bunky
September 2010Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Erika Hrušková, PhD.
Automatizovaný návrh viacvretenových hláv (VVH) na základe technologických parametrov obrábania
May 2010Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Charvátová
Návrh inteligentného montážneho zariadenia
May 2009Displaying the final thesis
18.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Matej Janíček
Proposal of methodology for utilising voice control of collaborative robots
May 2021Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Angela Javorová, PhD.
Pružná montáž v bunkovej výrobe - implementácia CA systémov do projektovania montážnych buniek
May 2010Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Kerak, PhD.
Druhy čelných ozubení a ich aplikácia vo viacvretenových obrábacích hlavách
June 2007Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Kolík
Nadstavba na mobilný robot ROBOTINO pre manipuláciu s paletami
May 2011Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Simona Margušová
Návrh robotizovaného montážneho pracoviska
May 2015Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Oto Miškovič
Model a simulácia demontážneho procesu zadaného výrobku v pružnej bunke
May 2007Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ramón Novosád
Racionalizácia a modernizácia linky na výrobu dnových a bočnopalubných sekcií v SLKB, a.s. Komárno
May 2007Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Alan Pekarovič
Automatic gripper element replacement on gripper in robotic training center based on the IRB 120 robot
April 2018Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Silvia Polakovičová
Paletizovacie pracovisko s priemyselným robotom
May 2011Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Denis Pribyl
Možnosti a podmienky implementácie filozofie Industry 4.0 do systému iCIM
May 2017Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): doc. Ing. Roman Ružarovský, PhD.
Automatizácia montážnych procesov - Metodika projektovania automatizovaných montážnych zariadení
June 2009Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jakub Sivák
Návrh robotického školiaceho pracoviska na báze robota IRB 120
May 2016Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tibor Šánta
Modelovanie upínacieho prípravku pre vybrané nerotačné obrobky v systéme Catia
May 2007Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lukáš Šarmír
Automat na vydávanie liekov
May 2017Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Silvia Šebeňová, PhD.
Metodika návrhu a voľby senzorického vybavenia v inteligentnej montážnej bunke
May 2013Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Michala Šimúnová, PhD.
Metodika návrhu senzorického vybavenia úchopných hlavíc priemyselných robotov v montážnom procese
May 2015Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrej Šulko
Návrh chapadiel pre robotizované montážne pracovisko pre eliminovanie ručnej montáže
May 2014Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Tahotný
Návrh inteligentných pracovných postupov pre zvolenú skupinu súčiastok v pružnej výrobnej bunke na Katedre technologických zariadení a systémov
December 2007Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Stanislav Tománek
Modelovanie mechanizmov na vyvodenie upínacej sily pre nerotačné obrobky
May 2007Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Trokan
Návrh expedičného manipulátora výrobkov z depaletizovacieho pracoviska
May 2013Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Patrik Vlček
Návrh koncového efektora pre priemyselný robot IRB-120
May 2012Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Zán
Implementácia robotizovaného pracoviska lepenia strešného okna do existujúcej linky montáže automobilov
May 2007Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Silvia Žilinská
Návrh zariadenia pre automatizovanú montáž
May 2010Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Daniel Žilinský
Návrh zariadenia pre automatizovanú demontáž
May 2010Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress