Oct 20, 2019   8:10 a.m. Vendelín
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD.
Identification number: 2356
University e-mail: ladislav.gulan [at] stuba.sk
 
Riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Institute of transport technology and designing (FME)
Director - Institute of transport technology and designing (FME)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Viktor Albert
Návrh mobilného záchranného systému využívajúceho robotické manipulátory adaptované na nosiči Božena
June 2012Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrej Babuša
Návrh kinematiky zdvíhania a hydrostatického pohonu pracovného zariadenia mulčovacej frézy
June 2007Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Bahelka
Návrh kabíny pre skládkový kompaktor hmotnostnej kategórie 32t
June 2011Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Belej
Návrh otočnej nadstavby s pracovným zariadením malého teleskopického rýpadla určeného pre čistenie odvodňovacích priekop
June 2012Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Brídzik
Návrh konštrukcie a pohonu podvozku mulčovacej frézy
June 2007Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Brosz
Návrh sacieho rýpadla na plávajúcom podvozku na báze agregátov UDS 214 určeného na čistenie dna rybníkov
June 2012Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Attila Buday
Konštrukčný návrh snehovej frézy ako prídavného zariadenia šmykom riadeného nakladača L903
June 2013Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Milan Bucha
Konštrukčný návrh štvorkolesovej odpruženej otočnej jednotky s nosnosťou 5t pre štvorosí modul nosnosti 40t ťažkotonážneho prepravníka celkovej nosnosti 70t a rýchlosti do 20\(m.s^{-1}\)
June 2014Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Bumbák
Návrh podvozku s axiálnym kĺbom pre LKT 82 s technologickou nadstavbou
June 2011Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Viliam Čačko, PhD.
Konštrukčný návrh rýpadlo-nakladača na báze modulov HON~200.
June 2009Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Čajka
Návrh rýhovača ako prídavné zariadenie pre nakladače LOCUST 1203.
June 2009Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Čižmárik
Návrh otočnej nadstavby dumpra so sklápateľnou korbou s pohotovostnou hmotnosťou 6700kg, nosnosťou 4000kg a obsahom korby 1,6\(m^{3}\)
June 2015Displaying the final thesis
13.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Štefan Dunaj
Generative design of modules of mobile machines with the application of sustainable materials and technologies
July 2020Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Gabriel Duračinský
Konštrukčný návrh kolesového nakladača s kĺbovým rámom na báze modulov HON 200.
June 2009Displaying the final thesis
15.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Peter Filípek
Metodika tvorby variantnej konštrukcie mobilného pracovného stroja na základe ukazovateľov metodického konštruovania
September 2012Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Forrai, PhD.
Konštrukčný návrh lesného pásového miniťahača (železný kôň) pre dopravu materiálov a dreva z lesa hmotnosti 800 kg a výkonom 12 kW
June 2013Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Michal Forrai, PhD.
Vytvorenie generatívneho modelu pre vývoj mobilného pracovného stroja v systéme PDM
July 2016Displaying the final thesis
18.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Michal Forrai, PhD.
Vytvorenie generatívneho modelu pre vývoj mobilného pracovného stroja v systéme PDM
June 2016Displaying the final thesis
19.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Filip Fraňo
Implementácia umelej inteligencie do procesu návrhu variantných konštrukcií mobilných pracovných strojov
August 2015Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Genčúr
Konštrukčný návrh baranidla pre zatĺkanie železobetónových pilót ako prídavného pracovného zariadenia UDS 211
June 2014Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ľubomír Havierník
Konštrukčný návrh osobného lanového výťahu s pohonom umiestneným vo vyrovnávacom závaží
June 2008Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jaroslav Hečko
Construction design of a tractor on a tracked chassis with sprung wheels of the power category up to 60 kW
May 2019Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Hegeduš
Konštrukčný návrh hydraulicky ovládaného zariadenia pre zasúvanie a vysúvanie pažníc pre zakladanie stavieb v málo únosnom teréne ako prídavného pracovného zariadenia UDS 211
June 2014Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivan Herda
Konštrukčný návrh rotačnej kosačky na trvalé trávnaté porasty pre šmykom riadený nakladač L903
June 2013Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Horváth
Konštrukčný návrh modulárnej zostavy návesného ťažkotonážneho kolesového prepravníka s celkovou dĺžkou 22,5m, šírkou 3m, s nosnosťou ložnej plochy 70t
June 2015Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matúš Hovanec
Rozmetadlo priemyselných hnojív pre univerzálny portálový kultivačný nosič náradia pre lesné škôlky a poľnohospodárstvo
June 2007Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ondrej Izák
Konštrukčný návrh teleskopického manipulátora pre lesný pásový miniťahač (železný kôň) s vodorovným dosahom 2,5 m, dĺžkou lana 20 m, d = 8 mm, ťah v lane 10 kN
June 2013Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Anton Janák
Design of a deep digging device with extrusion for UDS 132 and a weight of 15t
May 2018Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Milan Jankoviech
Návrh pracovného zariadenia pre nakladač HON 200 na vybrané technológie údržby pozemných komunikácií
June 2008Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. František Juhás
Konštrukčný návrh frézového vrhača snehu pre 6 - kolesový traktor s výkonom minimálne 180 kW
June 2008Displaying the final thesis
31.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Milan Kertész, PhD.
Akumulácia a rekuperácia energie mobilných pracovných strojov
May 2017Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Milan Kertész, PhD.
Akumulácia energie mobilných pracovných strojov
August 2017Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matúš Kohút
Konštrukčný návrh presuvného podkopového zariadenia pre šmykom riadený nakladač L903
June 2013Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Adam Krajčovič, PhD.
Konštrukčný návrh pásového podvozku so stabilizačnými podperami pre UDS 211.4 určeného na demolačné práce
June 2012Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Krčík
Konštrukčný návrh plnoprofilovej frézy a jej pohonu pre tunelovací stroj priemeru 1 450 mm
June 2012Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jozef Láskavý
Koncepčný návrh pásového podvozku pre LOCUST 1003C
June 2013Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Láskavý
Návrh koncepcie komunálneho vozidla s pracovnými nadstavbami na prepravu materiálu s výkonom 80kW
June 2015Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Lencsés
Konštrukčný návrh otočnej nadstavby s kabínou hydraulického rýpadla s teleskopickým výložníkom
June 2016Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Štefan Lenický
Konštrukčný návrh dvojstupňovej snehovej frézy so šírkou záberu 2,8 m s pohonom predným vývodovým hriadeľom pre teleskopické rýpadlo hmotnostnej kategórie 18 t
May 2017Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavol Malachovský
Návrh nakladača LOCUST P1203 na pásovom podvozku
June 2008Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dominik Matovčík
Konštrukčný návrh základnej lopaty a prídavného pracovného zariadenie na triedenia ruín pre mobilný pracovný stroj s teleskopickým výložníkom s celkovou hmotnosťou 18 t
May 2017Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Radovan Mikšovský
Konštrukčný návrh zhutňovacieho valca na báze modulov HON 200
June 2010Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrej Mikuš
Construction design of LOCUST 904
May 2019Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Michal Moťovský, PhD.
Optimalizácia mechanických vlastností mobilného pracovného stroja
August 2015Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dávid Nagy
Analýza možných konfigurácií modulárnej konštrukcie mobilného pracovného stroja
June 2010Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Nemček
Telescopic boom design with rear swivel drive and work tool quick release for UDS 132
May 2019Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslav Ondrejkovič
Návrh pracovného zariadenia s nakladacou lopatou pre skládkový kompaktor hmotnostnej kategórie 32 t
June 2011Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Juraj Ondruška, PhD.
Ohraničenie platformy optimalizáciou modulov mobilných pracovných strojov
August 2010Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Oravec
Konštrukčný návrh modulu ložnej plochy ťažkotonážneho prepravníka nosnosti 70t, dĺžka 8m a šírka 3m
June 2014Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Paják
Koncepčný návrh samohybného kolesového podvozku pre teleskopické rýpadlo hmotnostnej kategórie 18 t
May 2017Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Pavličko
Constructional design of a tractor chassis on a crawler with sprung travel wheels up to 60 kW
May 2019Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Pavlík
Conceptual design of the 4x4 self-propelled chassis with the engine between the axles and the mechanical drive of the swap body for the UDS 132
May 2018Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Oliver Petránek
Conceptual design of a cab with lift mechanism for a telescopic boom excavator of weight category 14t
May 2018Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Poláček
Návrh mulčovacej frézy ako prídavné zariadenie pre nakladače HON 200 a LOCUST 1203
June 2010Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Krisztián Pőthe
Conceptual design of the forklift platform on the UDS 132 platform
May 2018Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Sokol
Konštrukčný návrh nosného rámu samohybného kolesového podvozku s predným traktorovým trojbodovým závesom teleskopického rýpadla hmotnostnej kategórie 18 t
May 2017Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tibor Stégmár
Návrh dvojnápravového kolesového podvozku pre teleskopické rýpadlo hmotnostnej kategórie 18 t.
June 2009Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Szabolcs Szűcs
Konštrukčný návrh vibračného valca ako prídavného zariadenia šmykom riadeného nakladača LOCUST 903
June 2012Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Michal Šlauka, PhD.
Creation of a model for the generative design of the mobile machine construction modules in the PDM system
August 2018Displaying the final thesis
60.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Michal Šlauka, PhD.
Vytvorenie modelu pre generatívny návrh modulov konštrukcie mobilného stroja v systéme PDM
June 2018Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Štábel
Design design of the traction type tracked chassis with variable gauge for UDS 132
May 2018Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tibor Taldík
Konštrukčný návrh odpruženého pásového podvozku lesného ťahača
June 2016Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Vido
Konštrukčný návrh jednonápravového vozíka pre lesný pásový miniťahač (železný kôň) s nosnosťou 1000 kg, šírka 1,2 m, dĺžka korby 2,5 m, objem korby 1,5 \(m^{3}\)
June 2013Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Milan Vilhan
Konštrukčný návrh frézy na sanáciu povrchov vozoviek pre čelný nakladač LOCUST 1203
June 2010Displaying the final thesis
65.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Adam Vincze
Inovatívne metódy vývoja modulov mobilných strojov z kompozitných materiálov
June 2022Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Adam Vincze
Structural design of LOCUST 904 loader
May 2019Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Vymyslický
Konštrukčný návrh kolesového podvozku 4x4 s hydrostatickým pohonom pre teleskopické rýpadlo
June 2016Displaying the final thesis
68.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Pavol Zaujec
Contribution for the use of knowledge engineering methods and generative design as a support of the effective design of mobile machines modules and their assemblies
May 2019Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavol Zaujec
Konštrukčný návrh teleskopického pracovného zariadenia pre hydraulické rýpadlo
June 2016Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavol Zríny
Konštrukčný návrh prídavného pracovného zariadenia na zbrusovanie pňov stromov pre šmykom riadený nakladač LOCUST 903
June 2012Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress