Oct 19, 2019   11:41 a.m. Kristián
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD.
Identification number: 2356
University e-mail: ladislav.gulan [at] stuba.sk
 
Riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Institute of transport technology and designing (FME)
Director - Institute of transport technology and designing (FME)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

The selected person is an official solver of the following projects.

StateOrd.Project titleSupervisorTypeOfficial rolesSinceUntil
1 Analýza veľkostných tried mobilných pracovných strojov z hľadiska určenia segmentu vhodného pre výrobcu a zostavenie katalogu zaťažovacích spektier pre overenie pevnostných vlastností rozhodujúcich stavebných modulov vyrábaných strojovL. GulanVEGAsupervisor01/01/200712/31/2009
2 Numerical simulation of load capacity of strures with large deformations, plasticity of materials and multibody contact on the base safety instructionsL. GulanAPVVsupervisor01/01/200512/31/2007
3 Podpora výučby odborných predmetov prostredníctvom vzdelávania v odbore dopravné stroje a zariadeniaL. GulanKEGAsupervisor01/01/201912/31/2021
4 Research of Modules Platform of Selected Mobile Working Machines Gropu, their Optimalization by means of Generative Design MethodsL. GulanAPVV - Všeobecná výzvasupervisor07/01/201606/30/2020
5 Research of the possibilities of using generative engineering design in the development of mobile machine modules with application of sustainable materials and technologiesL. GulanVEGAsupervisor01/01/201812/31/2020
6 Research on mechanical properties of various assembly joints of composite sandwich structureL. GulanBilaterálna spolupráca - SR - Francúzskosupervisor01/01/201612/31/2017
7 Výskum aplikovateľnosti metódy generatívneho konštruovania pri návrhu modulov mobilných strojov s prihliadnutím na trvalo udržateľný rozvojL. GulanVEGAsupervisor01/01/201912/31/2021
8 Výskum modulárnej štruktúry novej generácie pásových ťahačov pre technológie v enviromentálne citlivom prostredíL. GulanAPVV - Všeobecná výzvasupervisor07/01/2018
9 Výskum možnosti uplatnenia metód ge-neratívneho konštruovania pri vývoji modulov mobilných pracovných strojovL. GulanVEGAsupervisor01/01/201512/31/2017
10 Výskum prevádzkovej životnosti rozhodujúcich stavebných modulov mobilných pracovných strojovL. GulanVEGAsupervisor01/01/201312/31/2016

Use the following button to export the list of projects to a format suitable for Excel.

Key:
Active states:approvedin process of executionsubmitted
Inactive states:failednot approvedsuccessfully completed