16. 6. 2019  5:00 Blanka
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Marián Peciar, PhD.
Identifikačné číslo: 2359
Univerzitný e-mail: marian.peciar [at] stuba.sk
 
Riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Ústav procesného inžinierstva (SjF)
Riaditeľ - Ústav procesného inžinierstva (SjF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Na obmedzenie výpisu v tabuľke nižšie vyberte požadované hodnoty a stlačte tlačidlo Obmedziť.

Rok odovzdania: Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Branislav Amerstein
Doprava práškových materiálov
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Branislav Amerstein
Spracovanie rádioaktívneho odpadu
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Daniela Bojnáková
Príspevok k riešeniu problematiky koláčovej filtrácie.
september 2012Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Daniel Brath
Frakčná analýza partikulárneho materiálu
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Ľuboš Brišš, PhD.
Aproximatívne modelovanie procesných charakteristík cyklónových separátorov
august 2014Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Derevjaníková
Návrh linky na obaľovanie materiálu
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Mgr. Ľudmila Gabrišová
Sorpčno-desorpčné charakteristiky granulovaných aktívnych materiálov pre VOC
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Juraj Hrubša
Granulácia viackomponentných hnojív
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Juraj Janošťák
Modelovanie polí homogenizátora partikulárnych látok
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Juraj Janošťák
Nakladanie s komunálnym odpadom
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Martin Kluka, PhD.
Dynamické účinky materiálu na lopatku homogenizátora partikulárnych látok.
september 2012Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Martin Kluka, PhD.
Silové účinky na lopatku homogenizátora
august 2012Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Martin Kluka, PhD.
Silové účinky na lopatku rotačného miešadla
september 2013Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Alexander Krok, PhD.
Problematika plnenia lisovacej zóny dvojvalcového kompaktora
september 2015Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Kurek
Filtrácia hydraulického oleja
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Katarína Maderová, PhD.
Napätosť v materiále pri extrúzií
september 2012Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Oliver Macho, PhD.
Vplyv procesných parametrov vysokošmykovej granulácie na rast aglomerátov
august 2017Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Majka
Aglomerácia adsorbentu
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marek Majka
Pyrolýza organických podielov odpadov
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Matej Matus
Skládkovanie tuhého komunálneho odpadu
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Melušová
Energetická náročnosť procesu homogenizácie
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Pavel Moravčík
Nakladanie s tuhým komunálnym odpadom v obci Trebatice
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Pavel Moravčík
Návrh úpravy technológie spracovania odpadového plastu
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zoltán Palsovics
Využitie alternatívnych zdrojov energie pre ohrev bazéna
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Roman Peško
Účinnosť separácie katalyzátora v technológii FCC
september 2017Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrej Petráš
Návrh zásobníka partikulárnych látok
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Karol Piringer
Rozpojovanie kompaktovaného materiálu
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Polák
Aglomeračné technológie partikulárnych látok
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Katarína Poláková, PhD.
Priemyselné využitie biotechnológií
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Katarína Poláková, PhD.
Šmyková pevnosť vlhkých partikulárnych systémov
september 2012Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Polák
Úprava vlastností prášivých materiálov kompaktovaním
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Peter Polák
Vplyv pracovných parametrov kompaktora na mechanicko-fyzikálne vlastnosti kompaktátu
august 2013Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Peter Polák
Vplyv pracovných parametrov kompaktora na mechanicko-fyzikálne vlastnosti kompaktátu
september 2013Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Dipl.-Ing. (FH) Reinhard Puffing, PhD.
Experimental ice shape mapping by means of 4D-scanning
október 2016Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Dušan Rada
Znečisťovanie ovzdušia priemyselnou činnosťou
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Silvia Slušná
Spracovanie odpadových PET plastov
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jozef Šimko
Sušenie organického materiálu
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Šiška
Vysokotlakové jednoosové lisovanie práškov
jún 2015Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Barbora Tomášová
Nakladanie s bioodpadom v združení ZOHZO Šamorín
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Vidlička
Spracovanie rádioaktívnych odpadov cementáciou
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lukáš Vozár
Ohrev a chladenie laku pre impregnáciu vinutia motorov
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná