31. 10. 2020  21:12 Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Marián Peciar, PhD.
Identifikační číslo: 2359
Univerzitní e-mail: marian.peciar [at] stuba.sk
 
Riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Ústav procesného inžinierstva (SjF)

Kontakty
     
     
Projekty          
     
Vedené práce
     
     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na STU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.Stav
Závěrečná práce
Podrobnosti
1.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Branislav Amerstein
Doprava práškových materiálov
červen 2009
Zobrazení závěrečné práce
2.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Branislav Amerstein
Spracovanie rádioaktívneho odpadu
červen 2007
Zobrazení závěrečné práce
3.
Závěrečná práce je nekompletní
DisPAutor: Ing. Daniela Bojnáková
Príspevok k riešeniu problematiky koláčovej filtrácie.
září 2012Zobrazení závěrečné práce
4.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Daniel Brath
Frakčná analýza partikulárneho materiálu
červen 2007Zobrazení závěrečné práce
5.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DisP
Autor: Ing. Ľuboš Brišš, PhD.
Aproximatívne modelovanie procesných charakteristík cyklónových separátorov
srpen 2014
Zobrazení závěrečné práce
6.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Jana Derevjaníková
Návrh linky na obaľovanie materiálu
červen 2007
Zobrazení závěrečné práce
7.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DisP
Autor: Mgr. Ľudmila Gabrišová, PhD.
Sorpčno-desorpčné charakteristiky granulovaných aktívnych materiálov pre VOC
srpen 2019
Zobrazení závěrečné práce
8.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Juraj Hrubša
Granulácia viackomponentných hnojív
květen 2018
Zobrazení závěrečné práce
9.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Juraj Janošťák
Modelovanie polí homogenizátora partikulárnych látok
červen 2009Zobrazení závěrečné práce
10.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBP
Autor: Ing. Juraj Janošťák
Nakladanie s komunálnym odpadom
červen 2007
Zobrazení závěrečné práce
11.
Závěrečná práce je rozpracována
DisPAutor: Ing. et Ing. Mária Karľová
Granulácia partikulárneho materiálu s využitím granulátora s plochou matricou
červen 2022Zobrazení závěrečné práce
12.Závěrečná práce je nekompletní
DisP
Autor: Ing. Martin Kluka, PhD.
Dynamické účinky materiálu na lopatku homogenizátora partikulárnych látok.
září 2012
Zobrazení závěrečné práce
13.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DisP
Autor: Ing. Martin Kluka, PhD.
Silové účinky na lopatku homogenizátora
srpen 2012
Zobrazení závěrečné práce
14.Závěrečná práce je nekompletníDisP
Autor: Ing. Martin Kluka, PhD.
Silové účinky na lopatku rotačného miešadla
září 2013
Zobrazení závěrečné práce
15.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DisP
Autor: Ing. Alexander Krok, PhD.
Problematika plnenia lisovacej zóny dvojvalcového kompaktora
září 2015
Zobrazení závěrečné práce
16.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Martin Kurek
Filtrácia hydraulického oleja
červen 2008
Zobrazení závěrečné práce
17.Závěrečná práce je nekompletníDisP
Autor: Ing. Katarína Maderová, PhD.
Napätosť v materiále pri extrúzií
září 2012Zobrazení závěrečné práce
18.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DisPAutor: Ing. Oliver Macho, PhD.
Vplyv procesných parametrov vysokošmykovej granulácie na rast aglomerátov
srpen 2017
Zobrazení závěrečné práce
19.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Marek Majka
Aglomerácia adsorbentu
květen 2019
Zobrazení závěrečné práce
20.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Marek Majka
Pyrolýza organických podielov odpadov
květen 2017
Zobrazení závěrečné práce
21.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BPAutor: Ing. Matej Matus
Skládkovanie tuhého komunálneho odpadu
červen 2007
Zobrazení závěrečné práce
22.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Lucia Melušová
Energetická náročnosť procesu homogenizácie
červen 2007
Zobrazení závěrečné práce
23.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Pavel Moravčík
Nakladanie s tuhým komunálnym odpadom v obci Trebatice
červen 2012
Zobrazení závěrečné práce
24.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Pavel Moravčík
Návrh úpravy technológie spracovania odpadového plastu
červen 2014
Zobrazení závěrečné práce
25.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Zoltán Palsovics
Využitie alternatívnych zdrojov energie pre ohrev bazéna
červen 2008
Zobrazení závěrečné práce
26.
Závěrečná práce je nekompletní
DisP
Autor: Ing. Roman Peško
Účinnosť separácie katalyzátora v technológii FCC
září 2017
Zobrazení závěrečné práce
27.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Andrej Petráš
Návrh zásobníka partikulárnych látok
červen 2010Zobrazení závěrečné práce
28.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Karol Piringer
Rozpojovanie kompaktovaného materiálu
červen 2010
Zobrazení závěrečné práce
29.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Martin Polák
Aglomeračné technológie partikulárnych látok
červen 2007
Zobrazení závěrečné práce
30.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Katarína Poláková, PhD.
Priemyselné využitie biotechnológií
červen 2007Zobrazení závěrečné práce
31.Závěrečná práce je nekompletní
DisP
Autor: Ing. Katarína Poláková, PhD.
Šmyková pevnosť vlhkých partikulárnych systémov
září 2012
Zobrazení závěrečné práce
32.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Peter Polák
Úprava vlastností prášivých materiálov kompaktovaním
červen 2007
Zobrazení závěrečné práce
33.
Závěrečná práce je nekompletní
DisP
Autor: Ing. Peter Polák
Vplyv pracovných parametrov kompaktora na mechanicko-fyzikálne vlastnosti kompaktátu
srpen 2013
Zobrazení závěrečné práce
34.
Závěrečná práce je nekompletní
DisP
Autor: Ing. Peter Polák
Vplyv pracovných parametrov kompaktora na mechanicko-fyzikálne vlastnosti kompaktátu
září 2013Zobrazení závěrečné práce
35.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DisP
Autor: Dipl.-Ing. (FH) Reinhard Puffing, PhD.
Experimental ice shape mapping by means of 4D-scanning
říjen 2016
Zobrazení závěrečné práce
36.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Dušan Rada
Znečisťovanie ovzdušia priemyselnou činnosťou
červen 2007
Zobrazení závěrečné práce
37.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Silvia Slušná
Spracovanie odpadových PET plastov
červen 2008
Zobrazení závěrečné práce
38.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Jozef Šimko
Sušenie organického materiálu
květen 2019
Zobrazení závěrečné práce
39.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Tomáš Šiška
Vysokotlakové jednoosové lisovanie práškov
červen 2015
Zobrazení závěrečné práce
40.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Barbora Tomášová
Nakladanie s bioodpadom v združení ZOHZO Šamorín
červen 2013
Zobrazení závěrečné práce
41.Závěrečná práce je rozpracována
DisP
Autor: Ing. Miriam Uličná
Extrúzia pást v axiálnom extrudéri špeciálnej konštrukcie
květen 2023
Zobrazení závěrečné práce
42.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Martin Vidlička
Spracovanie rádioaktívnych odpadov cementáciou
červen 2007
Zobrazení závěrečné práce
43.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Lukáš Vozár
Ohrev a chladenie laku pre impregnáciu vinutia motorov
květen 2017Zobrazení závěrečné práce

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BP
Bakalářská práce
DPDiplomová práce
DisP
Disertační práce
HabP
Habilitační práce
RigP
Rigorózní práce
TzDisP
Teze disertační práce
ZpMBA
Závěrečná MBA práce
ZP
Závěrečná práce
ZPicv
Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzs
Závěrečná práce - zahraniční studenti
Závěrečná práce je nekompletní
Závěrečná práce je nekompletní
Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZávěrečná práce byla úspěšně obhájena
Závěrečná práce je odevzdána
Závěrečná práce je odevzdána
Závěrečná práce je rozpracována
Závěrečná práce je rozpracována