May 25, 2020   0:52 a.m. Urban
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Marián Peciar, PhD.
Identification number: 2359
University e-mail: marian.peciar [at] stuba.sk
 
Riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Institute of Process Engineering (FME)

Contacts
     
Lesson     Projects     Publications
     
Bodies     Supervised theses
     
     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
StateType
Final thesis
Details
1.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Branislav Amerstein
Doprava práškových materiálov
June 2009
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Branislav Amerstein
Spracovanie rádioaktívneho odpadu
June 2007
Displaying the final thesis
3.Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Daniela Bojnáková
Príspevok k riešeniu problematiky koláčovej filtrácie.
September 2012
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Daniel Brath
Frakčná analýza partikulárneho materiálu
June 2007
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Ľuboš Brišš, PhD.
Aproximatívne modelovanie procesných charakteristík cyklónových separátorov
August 2014Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Jana Derevjaníková
Návrh linky na obaľovanie materiálu
June 2007
Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Mgr. Ľudmila Gabrišová, PhD.
Sorption-desorption characteristics of granulated activated materials for VOC
August 2019Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Juraj Hrubša
Granulation of multi-component fertilizers
May 2018
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Juraj Janošťák
Modelovanie polí homogenizátora partikulárnych látok
June 2009
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Juraj Janošťák
Nakladanie s komunálnym odpadom
June 2007
Displaying the final thesis
11.
Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Ing. et Ing. Mária Karľová
Granulácia partikulárneho materiálu s využitím granulátora s plochou matricou
June 2022Displaying the final thesis
12.
Final thesis is incomplete
DisTWritten by (author): Ing. Martin Kluka, PhD.
Dynamické účinky materiálu na lopatku homogenizátora partikulárnych látok.
September 2012Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DisT
Written by (author): Ing. Martin Kluka, PhD.
Silové účinky na lopatku homogenizátora
August 2012
Displaying the final thesis
14.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Martin Kluka, PhD.
Silové účinky na lopatku rotačného miešadla
September 2013
Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
DisTWritten by (author): Ing. Alexander Krok, PhD.
Problematika plnenia lisovacej zóny dvojvalcového kompaktora
September 2015
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Martin Kurek
Filtrácia hydraulického oleja
June 2008
Displaying the final thesis
17.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Katarína Maderová, PhD.
Napätosť v materiále pri extrúzií
September 2012
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Oliver Macho, PhD.
Vplyv procesných parametrov vysokošmykovej granulácie na rast aglomerátov
August 2017Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Majka
Agglomeration of the adsorbent
May 2019
Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Marek Majka
Pyrolýza organických podielov odpadov
May 2017
Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matej Matus
Skládkovanie tuhého komunálneho odpadu
June 2007
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Lucia Melušová
Energetická náročnosť procesu homogenizácie
June 2007Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Pavel Moravčík
Nakladanie s tuhým komunálnym odpadom v obci Trebatice
June 2012
Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Pavel Moravčík
Návrh úpravy technológie spracovania odpadového plastu
June 2014Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Zoltán Palsovics
Využitie alternatívnych zdrojov energie pre ohrev bazéna
June 2008
Displaying the final thesis
26.
Final thesis is incompleteDisT
Written by (author): Ing. Roman Peško
Účinnosť separácie katalyzátora v technológii FCC
September 2017
Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Andrej Petráš
Návrh zásobníka partikulárnych látok
June 2010
Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Karol Piringer
Rozpojovanie kompaktovaného materiálu
June 2010Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Polák
Aglomeračné technológie partikulárnych látok
June 2007
Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Katarína Poláková, PhD.
Priemyselné využitie biotechnológií
June 2007
Displaying the final thesis
31.
Final thesis is incompleteDisT
Written by (author): Ing. Katarína Poláková, PhD.
Šmyková pevnosť vlhkých partikulárnych systémov
September 2012Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Peter Polák
Úprava vlastností prášivých materiálov kompaktovaním
June 2007
Displaying the final thesis
33.Final thesis is incompleteDisT
Written by (author): Ing. Peter Polák
Vplyv pracovných parametrov kompaktora na mechanicko-fyzikálne vlastnosti kompaktátu
August 2013
Displaying the final thesis
34.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Peter Polák
Vplyv pracovných parametrov kompaktora na mechanicko-fyzikálne vlastnosti kompaktátu
September 2013
Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Dipl.-Ing. (FH) Reinhard Puffing, PhD.
Experimental ice shape mapping by means of 4D-scanning
October 2016Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Dušan Rada
Znečisťovanie ovzdušia priemyselnou činnosťou
June 2007
Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Silvia Slušná
Spracovanie odpadových PET plastov
June 2008
Displaying the final thesis
38.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jozef Šimko
Drying of organic material
May 2019Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Šiška
Vysokotlakové jednoosové lisovanie práškov
June 2015
Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Barbora Tomášová
Nakladanie s bioodpadom v združení ZOHZO Šamorín
June 2013
Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Vidlička
Spracovanie rádioaktívnych odpadov cementáciou
June 2007
Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lukáš Vozár
Ohrev a chladenie laku pre impregnáciu vinutia motorov
May 2017
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress