Jun 17, 2019   6:36 p.m. Adolf
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Marián Peciar, PhD.
Identification number: 2359
University e-mail: marian.peciar [at] stuba.sk
 
Riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Institute of Process Engineering (FME)
Director - Institute of Process Engineering (FME)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Proposal of Technology Adaptation in Processing of Waste Plastics
Written by (author): Ing. Pavel Moravčík
Department: Institute of Process Engineering (FME)
Thesis supervisor: prof. Ing. Marián Peciar, PhD.
Opponent:Ing. Martin Kluka, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh úpravy technológie spracovania odpadového plastu
Summary:Diplomová práca sa zaoberá rozpojovaním odpadového plastu na základe experimentálnych meraní. Analyzuje možnosť úpravy frakčného zloženia granulátu zmenou podmienok práce mlyna. Pre experimenty sa použili 3 materiály: Pa6, Pa6 + 20% sklo, PP. Práca posudzuje vhodnosť rôznych mechanizmov rozpojovania a typov rozpojovacích strojov pre produkciu granulátu z plastov. Výsledky obsiahlych experimentov pri rôznych kombináciách pracovných a geometrických parametrov mlynov sa vyhodnocovali pomocou sitovej analýzy. Výsledky sú zapísané do tabuliek, ktoré sú pre lepšie porovnanie graficky znázornené v grafoch.
Key words:partikulárna látka, rozpojovanie, mlyn, sitová analýza

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited