Jun 18, 2019   9:42 a.m. Vratislav
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Marián Peciar, PhD.
Identification number: 2359
University e-mail: marian.peciar [at] stuba.sk
 
Riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Institute of Process Engineering (FME)
Director - Institute of Process Engineering (FME)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:The Influence of High Shear Granulation Process Parameters on Agglomerate Growth
Written by (author): Ing. Oliver Macho, PhD.
Department: Institute of Process Engineering (FME)
Thesis supervisor: prof. Ing. Marián Peciar, PhD.
Opponent 1:prof. Ing. Pavel Élesztös, CSc.
Opponent 2:doc. Ing. Tomáš Svěrák, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv procesných parametrov vysokošmykovej granulácie na rast aglomerátov
Summary:Dizertačná práca je zameraná na detailný popis procesu vysokošmykovej granulácie práškových materiálov. Obsahuje návrh a realizáciu experimentálneho granulátora, ktorý spolu s metódou vyhodnocovania poskytuje možnosť predikcie veľkosti aglomerátov, za účelom optimalizácie procesu vysokošmykovej granulácie. Úvod práce je venovaný teoretickým poznatkom z oblasti granulácie práškových materiálov. Základom práce sú experimentálne merania, od skúmania vlastností práškového materiálu, po proces jeho spracovania do formy aglomerátov vysokošmykovou granuláciou. Na základe výsledkov experimentov, je navrhnutá séria matematických modelov, ktorá opisuje vplyv procesných parametrov vysokošmykovej granulácie na rast aglomerátov.
Key words:aglomerácia, vysokošmyková granulácia, mikrokryštalická celulóza

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited