Jun 15, 2019   10:57 p.m. Vít
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Marián Peciar, PhD.
Identification number: 2359
University e-mail: marian.peciar [at] stuba.sk
 
Riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Institute of Process Engineering (FME)
Director - Institute of Process Engineering (FME)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Agglomeration of multi-component fertilizers
Written by (author): Bc. Juraj Hrubša
Department: Institute of Process Engineering (FME)
Thesis supervisor: prof. Ing. Marián Peciar, PhD.
Opponent:Ing. Martin Juriga, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Granulácia viackomponentných hnojív
Summary:Táto bakalárska práca poskytuje pohľad na problematiku rozpojovania skompaktovaných materiálov. Zameriava sa hlavne na preskúmanie vplyvu otáčok rotora granulátora na veľkosť častíc po rozpojovaní týmto spôsobom. V teoretickej časti sú charakterizované základné mechanicko-fyzikálne vlastnosti partikulárnych látok a analýza procesu rozpojovania na granulátore. V experimentálnej časti je vyhodnotené meranie veľkosti častíc vykonané pomocou sitovej analýzy. Výsledky sú zapísané do tabuľky, ktorá je prevedená aj do grafu pre lepšie porovnanie.
Key words:aglomerácia, partikulárna látka, sitová analýza, kompaktovanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited