Jun 18, 2019   3:42 p.m. Vratislav
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Marián Peciar, PhD.
Identification number: 2359
University e-mail: marian.peciar [at] stuba.sk
 
Riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Institute of Process Engineering (FME)
Director - Institute of Process Engineering (FME)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Heating and cooling the impregnating varnish used for impregnating motor windings
Written by (author): Ing. Lukáš Vozár
Department: Institute of Process Engineering (FME)
Thesis supervisor: prof. Ing. Marián Peciar, PhD.
Opponent:doc. Ing. Roman Fekete, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Ohrev a chladenie laku pre impregnáciu vinutia motorov
Summary:Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom variantného riešenia realizácie ohrevu a chladenia impregnačného laku pre impregnáciu vinutia motorov. Práca najprv oboznamuje s vákuovo tlakovou impregnáciou v procese výroby, respektíve opráv zariadení v elektrotechnike. Ďalej uvádza možnosti použitia impregnačných lakov. Následne popisuje a hodnotí tri konkrétne variantné riešenia ohrevu a chladenia laku pre zásobník o objeme 3,5 m3 pri bežných prevádzkových tepelných podmienkach. V prílohe ponúka zostavný výkres zásobníka.
Key words:impregnácia, impregnačný lak, ohrev, chladenie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited