Jun 16, 2019   5:29 a.m. Blanka
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Marián Peciar, PhD.
Identification number: 2359
University e-mail: marian.peciar [at] stuba.sk
 
Riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Institute of Process Engineering (FME)
Director - Institute of Process Engineering (FME)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Drying of organic material
Written by (author): Ing. Jozef Šimko
Department: Institute of Process Engineering (FME)
Thesis supervisor: prof. Ing. Marián Peciar, PhD.
Opponent:doc. Ing. Michal Masaryk, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Sušenie organického materiálu
Summary:Diplomová práca sa zaoberá problematikou sušenia organického materiálu za pomoci mikrovlnného ohrevu, ktorý nastáva pri pôsobení elektromagnetického žiarenia v dielektrikách. Dielektrikum, akým je napríklad aj voda, má špeciálnu vlastnosť absorpcie elektromagnetickej energie ktorá sa vďaka polarizácií častíc mení na teplo. V práci je popísaná funkčná charakteristika tohto procesu, jednotlivé parametre vplývajúce na priebeh procesu a tiež jeho porovnanie s konvenčnými spôsobmi sušenia. Jednotlivé kapitoly práce definujú zákonitosti, ktoré je treba poznať pre úspešné zvládnutie návrhu mikrovlnnej sušiacej technológie. Na základe experimentov vykonaných v laboratóriu s reálnym materiálom sú v práci aplikované teoretické poznatky na návrh technologického zariadenia mikrovlnnej sušiarne, ktoré by bolo možné využiť pri sušení tohto materiálu v praxi.
Key words:sušenie, krivka sušenia, sušiarne, mikrovlnný ohrev, mikrovlnné sušenie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited