Jun 19, 2019   8:48 a.m. Alfréd
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Marián Peciar, PhD.
Identification number: 2359
University e-mail: marian.peciar [at] stuba.sk
 
Riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Institute of Process Engineering (FME)
Director - Institute of Process Engineering (FME)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Agglomeration of the adsorbent
Written by (author): Ing. Marek Majka
Department: Institute of Process Engineering (FME)
Thesis supervisor: prof. Ing. Marián Peciar, PhD.
Opponent:Ing. Maroš Eckert, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Aglomerácia adsorbentu
Summary:Táto diplomová práca sa v prvej časti zameriava na literárnu rešerš vlastností partikulárnych látok, opis jednotlivých aglomeračných procesov a detailný technologický popis nabaľovacej a vysokošmykovej granulácie. V ďalšej časti práca obsahuje popis prípravy partikulárnej látky, výrobu aglomeračných vzoriek, experimentálne merania a testovania vzoriek. Práca sa ďalej venuje scale-up výpočtom na základe Buckinghamovej teorémy, potrebným pre návrh nového vysokošmykového granulátora. V závere tejto práce sa nachádza popis a zostavný výkres nového vysokošmykového granulátora.
Key words:partikulárna látka, aglomerácia, nabaľovacia granulácia, vysokošmyková granulácia, granulátor

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited