Jun 27, 2019   2:23 a.m. Ladislav
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Marián Peciar, PhD.
Identification number: 2359
University e-mail: marian.peciar [at] stuba.sk
 
Riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Institute of Process Engineering (FME)
Director - Institute of Process Engineering (FME)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Transportation of Pulverised Materials
Written by (author): Ing. Branislav Amerstein
Department: Institute of Process Engineering (FME)
Thesis supervisor: prof. Ing. Marián Peciar, PhD.
Opponent:Ing. Michal Pisca
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Doprava práškových materiálov
Summary:Diplomová práca opisuje návrh dopravy sypkého materiálu do zariadenia pre fixáciu kalov. V práci sú uvedené základné pojmy pre partikulárne látky, mechanicko -- fyzikálne vlastnosti partikulárnych látok a spôsob ich merania. Ďalej je popísaný prehľad o teórií napätosti partikulárnych látok a ich najzákladnejšie vlastnosti pre ich analyzovanie. Uvádza sa tu prehľad a rozdelenie dopravníkov. Diplomová práca zahŕňa popis a koncepciu technologického riešenia zariadenia pre fixáciu kalov v Bohunickom spracovateľskom centre. V práci sú spracované experimentálne merania vlastností partikulárnych látok, ktoré boli namerané a vyhodnotené v laboratóriu partikulárnych látok ÚPFI SjF STU. V závere práce je uvedený návrh zásobníkov a závitovkového dopravníka.
Key words:zásobník, dopravník, zeolit, Partikulárna látka, rádioaktívne odpady, fixácia kalov, sypný uhol, cement


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited