Jun 18, 2019   1:13 a.m. Vratislav
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Marián Peciar, PhD.
Identification number: 2359
University e-mail: marian.peciar [at] stuba.sk
 
Riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Institute of Process Engineering (FME)
Director - Institute of Process Engineering (FME)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Disintegration of compacted material
Written by (author): Ing. Karol Piringer
Department: Institute of Process Engineering (FME)
Thesis supervisor: prof. Ing. Marián Peciar, PhD.
Opponent:doc. Ing. Tomáš Svěrák, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Rozpojovanie kompaktovaného materiálu
Summary:Táto diplomová práca poskytuje pohľad na problematiku rozpojovania skompaktovaných materiálov. Zameriava sa hlavne na preskúmanie vzájomných vplyvov parametrov pri procese granulácie skompaktovaného práškového materiálu cez zariadenie s plochou matricou. V teoretickej časti charakterizuje základné vplyvy mechanicko-fyzikálnych vlastností partikulárnych látok a analyzuje proces rozpojovania na granulátore pri použití troch druhov sít. V experimentálnej časti sú vyhodnotené merania veľkostí partikulárnych látok po rozpojení na granulačnom zariadení s plochou matricou. Veľkosť látok bola vykonaná pomocou sitovej analýzy. Výsledky sú zapísané do tabuliek, ktoré sú prevedené do grafov pre lepšie porovnanie výťažnosti jednotlivých frakcií.
Key words:prášok, kompaktovanie, granulátor, frakčné zloženie

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesisThesis appendices

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited