Jun 15, 2019   11:16 p.m. Vít
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Marián Peciar, PhD.
Identification number: 2359
University e-mail: marian.peciar [at] stuba.sk
 
Riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Institute of Process Engineering (FME)
Director - Institute of Process Engineering (FME)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The management of bio-waste in the association in Šamorín
Written by (author): Ing. Barbora Tomášová
Department: Institute of Process Engineering (FME)
Thesis supervisor: prof. Ing. Marián Peciar, PhD.
Opponent:Ing. Ondrej Sárkány
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Nakladanie s bioodpadom v združení ZOHZO Šamorín
Summary:Bakalárska práca pojednáva o metódach nakladania biologicky rozložiteľným odpadom a zaoberá sa technológiami, ktoré sa pri týchto metódach používajú. Zvláštna pozornosť je venovaná nakladaniu s biologicky rozložiteľným odpadom v oblasti Horného Žitného ostrova a Burgenlande . Bakalárska práca zahŕňa tiež legislatívu problematiky odpadového hospodárstva v Slovenskej republike, rozdeľuje a charakterizuje rôzne druhy odpadov a bioodpadov, ktoré vznikajú pri každodennej činnosti človeka. Záver bakalárskej práce je venovaný opisu technológie nakladania s bioodpadom za využitia baktérii mliečneho kvasenia.
Key words:odpad, bioodpad, kompostovanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited