Jun 17, 2019   8:39 p.m. Adolf
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Marián Peciar, PhD.
Identification number: 2359
University e-mail: marian.peciar [at] stuba.sk
 
Riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Institute of Process Engineering (FME)
Director - Institute of Process Engineering (FME)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Problematics of feed press in the nip zone for roll compactior
Written by (author): Ing. Alexander Krok, PhD.
Department: Institute of Process Engineering (FME)
Thesis supervisor: prof. Ing. Marián Peciar, PhD.
Opponent 1:doc. Ing. Roman Fekete, PhD.
Opponent 2:prof. Ing. František Rieger, DrSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Problematika plnenia lisovacej zóny dvojvalcového kompaktora
Summary:Charakteristickým znakom stavu partikulárnych látok je to, že sú vo väčšine prípadov v jemno-disperznej forme. Z hľadiska manipulácie, spracovania alebo použitia majú jemno-disperzné materiály niektoré negatívne vlastnosti a je preto snahou, vhodnými postupmi upraviť tieto látky do hrubo disperzných foriem. Medzi zariadenia v ktorých sa uskutočňuje zhutňovanie materiálu patrí kompaktor. Kompaktovanie z hľadiska priemyselnej aplikácie predstavuje jedno z najpoužívanejších zariadení v technológiách na spracovanie práškových materiálov. Používa sa hlavne vo farmaceutickom priemysle. Najkomplexnejšou a najviac používanou a citovanou prácou v oblasti kompaktovania je Johansonova teória, ktorá okrem opisu procesu kompaktovania rieši aj problém návrhu kompaktora. Hlavnou úlohou tejto dizertačnej práce je implementovať násypku a nútené plnenie do celkovej Johansonovej teórie a overiť platnosť upraveného modelu. Pri overovaní sa táto práca zamerala na dve hlavné oblasti. V prvej časti sa bude skúmať vplyv procesných parametrov na vlastnosti výlisku a v druhej časti sa táto práca zameria na skúmanie samotného mechanizmu kinetiky častíc v plniacej a lisovacej zóne kompaktora.
Key words:partikulárna látka, metóda PIV, valcové kompaktovanie, Johansonova teória

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited