Jun 20, 2019   1:45 a.m. Valéria
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Marián Peciar, PhD.
Identification number: 2359
University e-mail: marian.peciar [at] stuba.sk
 
Riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Institute of Process Engineering (FME)
Director - Institute of Process Engineering (FME)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Force effect on blade of homogenizer
Written by (author): Ing. Martin Kluka, PhD.
Department: Institute of Process Engineering (FME)
Thesis supervisor: prof. Ing. Marián Peciar, PhD.
Opponent 1:doc. Ing. Tomáš Svěrák, PhD.
Opponent 2:Ing. Mikuláš Varga, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Silové účinky na lopatku homogenizátora
Summary:Práca sa zaoberá teoretickým pozadím napätosti partikulárnych látok. Predkladá koncepčný návrh miešacieho zariadenia, ako aj systému merania síl pôsobiacich na lopatku miešadla. Lopatka sa pri miešaní pohybuje rovnomerným priamočiarym pohybom. Téma dizertačnej práce nadväzuje na problematiku mechaniky partikulárnych látok a procesov ich spracovania, pričom sa snaží nadviazať na výskum, ktorý bol už vykonaný v tejto problematike. Ďalej predkladá overenie funkčnosti meracieho systému a stanovuje podmienky a možnosti jeho použitia pri miešaní rovnomerným priamočiarym pohybom. Prispieva k lepšiemu porozumeniu šírenia napätia v partikulárnej látke pri zaťažení jej povrchu.
Key words:partikulárna látka, napätosť, merací systém, miešanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited